Nguyễn Nhàn

Thủ tục gia hạn bảo hiểm y tế thực hiện thế nào?

Thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được cấp cho người tham gia BHYT làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. Để bảo đảm quyền lợi cho người tham gia, theo quy định pháp luật nếu như hết hạn BHYT mà không được gia hạn thì chế độ của người tham gia sẽ bị gián đoạn và sẽ không được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định. Luật Minh Gia sẽ cung cấp cho bạn đọc các quy định pháp luật về BHYT, kính mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây:

1. Quy định giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế

Thẻ BHYT được cấp cho người tham gia BHYT làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định. Người bệnh phải mang theo thẻ BHYT, xuất trình thẻ để được hưởng lợi ích từ BHYT.

Căn cứ theo khoản 4 Điều 16 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2020 quy định các trường hợp thẻ BHYT không có giá trị sử dụng, bao gồm:

- Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

- Thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa;

- Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia BHYT.

Như vậy, trong trường hợp khi thẻ BHYT hết hạn thì thẻ không còn giá trị sử dụng.

2. Thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế

Theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật bảo hiểm y tế, thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng sẽ khác nhau tùy theo từng đối tượng, cụ thể:

- Đối với trẻ em dưới 06 tuổi:

+ Nếu sinh trước ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm trẻ đủ 72 tháng tuổi;

+ Nếu sinh sau ngày 30 tháng 9: Thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng đến hết ngày cuối của tháng trẻ đủ 72 tháng tuổi.

- Đối với học sinh, sinh viên:

+ Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học;

+ Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9 của năm đó.

+ Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;

+ Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.

- Đối với người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng: thẻ có giá trị sử dụng từ ngày được hưởng trợ cấp xã hội tại quyết định của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Đối với người thuộc hộ nghèo, người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo và một số đối tượng khác: thẻ có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với người được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú: thẻ có giá trị sử dụng từ ngày được xác định tại Quyết định phê duyệt danh sách của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật về hiến ghép mô tạng: thẻ có giá trị sử dụng ngay sau khi hiến bộ phận cơ thể.

- Đối với các đối tượng khác:

+ Thẻ có giá trị sử dụng từ ngày đóng tiền BHYT;

+ Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 03 tháng trở lên: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng tiền BHYT.

3. Trình tự, thủ tục gia hạn thẻ BHYT

Hiện nay, pháp luật Việt Nam chưa có quy định cụ thể về thời hạn gia hạn thẻ BHYT, vì vậy, người tham gia BHYT khi thấy thẻ BHYT của mình sắp hết giá trị sử dụng thì cần làm thủ tục gia hạn.

* Hồ sơ làm thủ tục gia hạn thẻ BHYT bao gồm:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT theo mẫu TK1-TS;

+ Thẻ BHYT.

* Trình tự, thủ tục:

Người tham gia BHYT nộp 01 bộ hồ sơ lên cơ quan bảo hiểm y tế cấp quận/huyện nơi tham gia.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo