Lò Thị Loan

Đóng trùng bảo hiểm xã hội thì giải quyết thế nào?

Trùng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội vì tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở nhiều nơi hoặc vì cho người khác mượn hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội là vấn đề nhiều người lao động gặp phải. Việc bị trùng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội ảnh hưởng đến quyền lợi và các chế độ của người lao động, gây khó khăn vướng mắc khi làm thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội. Vậy trường hợp đóng trùng bảo hiểm xã hội thì giải quyết như thế nào? Trình tự và thủ tục thực hiện?

Nếu bạn đang gặp phải vướng mắc về một trong những vấn đề về bảo hiểm xã hội thì hãy liên hệ với Luật sư Luật Minh Gia chúng tôi để được hỗ trợ. Bên cạnh đó, bạn có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn về một trường hợp cụ thể dưới đây:

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Xin kính chào quý công ty! Đầu tiên xin kính chúc quý công ty có một năm làm việc thành công! Tôi có trường hợp muốn được quý công ty tư vấn như sau: Cùng vào tháng 5/20xx tôi chấm dứt hợp đồng lao động tại công ty A và đồng thời nhận Quyết định làm việc tại một đơn vị nhà nước B. Do đến tháng 5 công ty A mới cắt hợp đồng nên bảo hiểm xã hội vẫn đóng đến tháng 5 và tại đơn vị B cũng bắt đầu đóng hảo hiểm xã hội vào tháng 5. Xin hỏi quý công ty giờ tôi phải giải quyết như thế nào vì theo luật không cho đóng bảo hiểm ở 2 nơi cùng một lúc. Mong phản hồi tư vấn từ quý công ty!

Luật sư tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về việc đóng trùng bảo hiểm xã hội

Căn cứ theo quy định tại Điều 2 Quyết định 595/ BHXH năm 2017 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như sau:

2.5. Hoàn trả: là việc cơ quan BHXH chuyển trả lại số tiền được xác định không phải tiền đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN hoặc đóng thừa khi ngừng giao dịch với cơ quan BHXH; đóng trùng cho cơ quan, đơn vị, cá nhân đã nộp cho cơ quan BHXH”.

Ngoài ra, theo công văn số 3663/BHXH – THU của BHXH Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 11 năm 2014 về hướng dẫn nghiệp vụ liên quan tới việc gộp sổ BHXH của người lao động có nhiều sổ như sau:

1. Người lao động nộp sổ BHXH cấp trùng cho đơn vị đang làm việc hoặc đơn vị tham gia BHXH sau cùng đã chốt sổ, để lập hồ sơ và chuyển cho cơ quan BHXH gộp sổ. Trường hợp đơn vị tham gia BHXH cuối cùng giải thể, hoặc NLĐ đã chốt sổ nghỉ việc và hiện tại không tham gia BHXH, thì NLĐ nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH, nơi đơn vị cuối cùng đăng ký tham gia BHXH để gộp sổ.

2. Gộp tất cả dữ liệu đóng BHXH, BHTN chưa hưởng về sổ gốc, là sổ có quá trình tham gia BHXH sớm nhất nhưng chưa hưởng (hoặc chưa hưởng hết) trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp và giữ lại số sổ đó để tiếp tục tham gia BHXH; thu hồi và hủy các sổ (và số sổ) cấp trùng.

– Nếu quá trình tham gia BHXH đầu tiên được quản lý bằng số sổ tạm, hoặc sổ không được NLĐ thừa nhận thì số sổ BHXH liền kề sau đó là số sổ gốc.

– Trường hợp NLĐ có sổ BHXH đang hưởng trợ cấp thường xuyên thì giữ lại sổ đó làm sổ gốc.

3. Đối với những sổ gộp có thời gian đóng trùng BHXH, khi gộp sổ thì giữ lại sổ có thời gian đóng trùng BHXH theo thứ tự ưu tiên như sau:

– Sổ có thời gian đóng BHXH ở tỉnh thành phố khác, nếu NLĐ muốn giảm trùng quá trình này, thì yêu cầu NLĐ liên hệ BHXH tỉnh thành phố đó để giảm trùng và chốt lại sổ;

– Sổ đang hưởng chế độ hưu trí;

– Sổ đã và đang hưởng chế độ Tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp;

– Sổ đã hưởng trợ cấp 1 lần nhưng còn BHXH thất nghiệp chưa hưởng;

– Sổ đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng còn BHXH 1 lần chưa hưởng;

– Sổ có thời gian tham gia BHXH, BHYT, BHTN với mức lương cao hơn.

4. Sổ BHXH mà NLĐ đã hưởng các chế độ trợ cấp, thì xác nhận dữ liệu đã hưởng tương ứng với các phương án theo quy định, quá trình còn lại chưa hưởng chế độ trợ cấp thì vẫn được bảo lưu.

5. Trường hợp NLĐ cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN thì phải trình bày rõ trong Đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Cán bộ xử lý nghiệp vụ khóa dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bằng phương án KB, KT và lập biên bản hủy sổ tại mục “Hủy có nhiều sổ”. Đơn đề nghị của NLĐ có phê duyệt của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc Lãnh đạo phòng Thu BHXH Thành phố để thay thế cho sổ thu hồi. Trường hợp đặc biệt phải phục hồi lại quá trình đã khóa phương án KB, KT, thì chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt (nơi đã khóa dữ liệu trước đây) của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng chức năng của Thành phố và đúng theo quy trình phục hồi số sổ đã hủy.

6. NLĐ có quá trình tham gia BHXH trùng nhau thì phải giảm quá trình trùng tương ứng, kể cả sổ có thời gian chưa hưởng chế độ mà trùng với sổ có thời gian đã hưởng trợ cấp 1 lần, trợ cấp thất nghiệp cũng phải giảm trùng đến tháng liền kề của sổ đã hưởng trước đó, khi giảm trùng thì phải thu hồi số tiền trợ cấp BHXH đã hưởng (nếu có).

Như vậy, căn cứ theo quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn, bạn bị đóng trùng bảo hiểm xã hội tháng 05 ở hai nơi. Theo quy định cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại số tiền đã đóng trùng bảo hiểm xã cho công ty đã nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Do đó, trong trường hợp bạn sẽ nộp sổ bảo hiểm ở công ty cũ cho đơn vị mới hiện tại đang làm việc (cơ quan nhà nước) để làm thủ tục giảm trùng và gộp sổ bảo hiểm xã hội cho bạn.

Thứ hai, về thủ tục giảm trùng quá trình tham gia

Theo công văn 3663 đã được thay thế bởi thông báo số 2123/TB-BHXH của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 10 năm 2017 sau:

+ Phiếu trình giải quyết công việc (01 bản chính/người).

+ Tổng hợp danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02a-TS – 01 Bản chính)

+ Phiếu yêu cầu (Mẫu C02-TS – 01 Bản chính/người).

+ Sổ BHXH (mẫu cũ) hoặc tờ bìa sổ, các trang tờ rời sổ BHXH (01 sổ/người).

+ Quyết định thu hồi tiền trợ cấp các chế độ BHXH (nếu có), (01 bản chính).
Để giảm trùng thời gian đóng bảo hiểm tháng 05 thì bạn sẽ nộp lại sổ bảo hiểm tại đơn vị mới để đơn vị thực hiện thủ tục giảm trùng bảo hiểm cho bạn. Sau khi nộp lại sổ bảo hiểm thì đơn vị sẽ có trách nhiệm làm thủ tục giảm trùng, gộp sổ bảo hiểm xã hội cho bạn theo quy định pháp luật.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý về vấn đề bảo hiểm xã hội hoặc các vấn đề khác bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc liên hệ bộ phận Luật sư trực tuyến của Luật Minh Gia chúng tôi để được giải đáp qua Hotline: 1900.6169

Để giải quyết nhanh nhất vấn đề của bạn, hãy liên hệ

Tư vấn miễn phí