Lại Thị Nhật Lệ

Điều kiện và mức hưởng chế độ thai sản

Làm mẹ là một trong những thiên chức thiêng liêng của người phụ nữ. Nhằm tạo điều kiện cho người lao động nữ làm tròn trách nhiệm làm mẹ cũng như đảm bảo vấn đề an sinh xã hội thì người lao động khi mang thai sinh con, nuôi con dưới 12 tháng tuổi,..sẽ được hưởng chế độ thai sản. Chế độ thai sản cũng có thể dược xác định là phần bù đắp và đảm bảo thu nhập của người lao động khi không được làm việc trong suốt quá trình hưởng chế độ thai sản.

1. Tư vấn quy định về chế độ thai sản

- Chế độ thai sản là chế độ của bảo hiểm xã hội áp dụng đối với đối tượng là phụ nữ có thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi. Tuy nhiên, người lao động cần phải đáp ứng những điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội thì mới đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản. Vậy điều kiện để người lao động nữ được hưởng chế độ thai sản được quy định như thế nào, mức hưởng được xác định ra sao?

2. Điều kiện hưởng chế độ thai sản?

Câu hỏi tư vấn:

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Chào anh chị ! Em muốn hỏi về vấn đề thai sản một chút ạ . Em đóng bảo hiểm từ 11/2019 đến 11/2020, tháng 12/2020 em bị ốm nghén nên xin nghỉ một tháng không lương nên không tham gia bảo hiểm xã hội. Công ty em giải thể ngày 26/1/2021 và có làm thủ tục chốt sổ cho em tới hết tháng 1/2021 (nghĩa là trong quá trình tham gia bảo hiểm xã hội thì có một tháng 12 là em không tham gia do nghỉ ốm nên công ty không đóng bảo hiểm xã hội vào tháng đó). Em muốn hỏi là nếu em sinh con vào ngày 2/7/2021 thì em có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản hay không ạ ? Mức hưởng được xác định như thế nào? Rất mong sớm nhận được câu trả lời của anh chị. Em cảm ơn!

Trả lời câu hỏi yêu cầu tư vấn:

Cảm ơn chị đã gửi yêu cầu tư vấn đến Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của chị chúng tôi đưa ra nội dung yêu cầu tư vấn như sau:

Thứ nhất về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Theo quy định Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

…”

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì điều kiện hưởng chế độ thai sản thì người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Vậy trong trường hợp này thời gian dự sinh của chị là 2/7/2021, vậy thời gian 12 tháng trước khi sinh con được tính từ tháng tháng 7/2020 - hết tháng 6/2021. Dựa trên những thông tin mà chị cung cấp thì chị đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 11/2019 đến 11/2020, tháng 12/2020 chị nghỉ ốm không tham gia bảo hiểm xã hội, bên công ty giải thể vào 26/1/2021 và đã chốt bảo hiểm xã hội cho chị đến hết tháng 1/2021, vậy thời gian chị đóng bảo hiểm xã hội trong 12 tháng trước khi sinh của chị là 06 tháng từ tháng 7,8,9,10,11/2020 và tháng 1/2021. Do đó chị đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

Thứ hai, về mức hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 12 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn chi tiết Luật Bảo hiểm xã hội về mức hưởng chế độ thai sản

Điều 12. Mức hưởng chế độ thai sản

“1. Mức hưởng chế độ thai sản được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 của Luật bảo hiểm xã hội và được hướng dẫn cụ thể như sau:

a) Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội làm cơ sở tính hưởng chế độ thai sản là mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng liền kề gần nhất trước khi nghỉ việc. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn.

Trường hợp lao động nữ đi làm cho đến thời điểm sinh con mà tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi thì mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 6 tháng trước khi nghỉ việc, bao gồm cả tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

…”

Vậy trong trường hợp này mức hưởng chế độ thai sản được xác định là bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng liền kế trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Nếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì được cộng dồn. Do chị chưa cung cấp cho chúng tôi về mức  tiền lương đóng bảo hiểm xã hội các tháng của chị nên chúng tôi chưa có căn cứ để xác định rõ cho chị về mức hưởng chế độ thai sản. Chị có thể tham khảo quy định phía trên để xác định mức hưởng chế độ thai sản của mình.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh