LS Phùng Gái

Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động?

Câu hỏi tư vấn: Mẹ em sinh năm 1972 là công nhân thợ dệt. Năm 2015 mẹ em đã đủ 25 năm tuổi nghề nhưng thiếu 2 năm tuổi đời?


Năm 2016 mẹ em muốn về hưu theo chế độ suy giảm lao động 61% hoặc 81% thì có được không và mức lương hưu là bao nhiêu % và thời gian bắt đầu được hưởng là bao giờ. Kính mong được giúp đỡ! Em xin chân thành cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014,

Điều 55. Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.


Như vậy, từ thông tin bạn cung cấp mẹ bạn sinh năm 1972, tính đến năm 2016 thì mới được 44 tuổi mà có  nhu cầu muốn nghỉ hưu theo chế độ suy giảm khả năng lao động. Tuy nhiên, theo quy định trên thì vẫn bắt buộc phải đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi  ( 46 tuổi trong trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 61% trở nên; 45 tuổi trong trường hợp suy giảm khả năng lao động từ 81% trở nên) mặc dù bạn đáp ứng đủ điều kiện về khả năng suy giảm nhưng không đáp ứng đủ điều kiện về độ tuổi thì vẫn không được về hưu để hưởng chế độ này.

Tuy nhiên, bạn có thể tiến hành bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội đợi đến khi đủ tuổi thì làm thủ tục hưởng chế độ.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV P.Gái-công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169