Triệu Lan Thảo

Điều kiện để được bồi thường đất tái định cư theo Luật Đất đai 2013

Mình có một vấn đề liên quan đến đền bù đất ở muốn hỏi: Nhà mình trước đây có diện tích 150m2. Năm 2008 có dự án cầu đường bộ qua nên nhà mình đã bị mất đất chỉ còn 40m2. Nhà mình đã được đền bù 1 lô đất tái định cư (trên cùng địa bàn phường với nhà cũ) mua với giá nhà nước. Sau đó mình đã bán lô đất này vì điều kiện kinh tế.


Hiện nay mình vẫn sống tại mảnh đất 40m2 nhà cấp bốn còn lại, có một vài lần định xây 2 tầng nhưng chính quyền không cho nói rằng ở gần chân cầu không được xây). Đã có bìa đỏ chính chủ đất thổ cư. Mình muốn hỏi là hiện nay có dự án quy hoạch lấy nốt diện tích đất ở nhà mình để đảm bảo cảnh quan. Vậy mình có được đền bù mua đất tái định cư 1 lần nữa không? Hay chỉ được đền tiền. Có người nói chỉ được đền đất 1 lần. Mà mình đọc luật thấy là không còn đất ở, nhà ở ở trên cùng địa bàn thì sẽ được đền đất. Do lô đất được đền bù trước đây đã bán từ 2010. Rất mong nhận được sự trả lời tư vấn của luật sư. Mình xin chân thành cám ơn!

Trả lời:
 
Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty Luật Minh Gia, để giải đáp thắc mắc của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đối với hộ gia đình cá nhân được quy định tại Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp”.
 
Do gia đình bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khi Nhà nước thu hồi đất của gia đình bạn về vì mục đích công cộng thì gia đình bạn sẽ được Nhà nước bồi thường.
 
Bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định tại Điều 79 Luật Đất đai năm 2013 như sau:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

2. Hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở, nếu không có chỗ ở nào khác thì được Nhà nước bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở hoặc giao đất ở có thu tiền sử dụng đất.

3. Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở khi Nhà nước thu hồi đất, nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường về đất.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.
 
Do gia đình bạn không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi. Vì thế, gia đình bạn được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở. Nếu bạn không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền. (theo điểm a Khoản 1 Điều 79 Luật Đất Đai 2013).

Vây nên, gia đình bạn vẫn được đền bù đất tái định cư tiếp.
 
Trân trọng!
CV. Ngô Văn Minh – Công ty Luật Minh Gia.

Hotline: 1900 6169