Phương Thúy

Điều kiện cấp sổ đỏ đất được giao sử dụng trước năm 1993

Nhà em hiện đang ở trên khu đất thuộc xí nghiệp rượu cồn Kỳ Sơn,trước đó xí nghiệp bán nhà thanh lý cho công nhân dể ở,có giấy tờ mua bán, bàn giao trước 15/10/1993. Đến nay 2015,UBND thị trấn và huyện Kỳ sơn,Hoà Bình có họp nhân dân và nói rằng:các hộ hiện đang ở mà chưa có bìa đất thì phải nộp tiền thì mới làm bìa đất. Em tìm hiểu thì khu đất nhà Em ở thuộc diện được cấp sổ đỏ mà ko phải nộp tiền sử dụng đất. Vậy nhà Em có phải đóng tiền để làm sổ đỏ không ah?


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn công ty chúng tôi tư vấn như sau:

Đối với trường hợp thửa đất mà nhà bạn đang ở được xí nghiệp rượu cồn Kỳ Sơn giao cho sử dụng trước ngày 15/10/1993 là thửa đất có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền. Tuy nhiên, căn cứ theo Khoản 2 Điều 23 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đất đâi nêu rõ

Điều 23. Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đã được giao không đúng thẩm quyền

2. Trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền đã được sử dụng ổn định trước ngày 15 tháng 10 năm 1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch thì người đang sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất đã được giao theo quy định tại Khoản 1 Điều 20 của Nghị định này.”

Như vậy, trường hợp của bạn đang sử dụng có nhà ở, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước phê duyệt thì nhà bạn sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Căn cứ theo Điều 8, Nghị định số 45/2014/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất có quy định như sau:

Điều 8. Thu tiền sử dụng đất khi công nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở có nguồn gốc được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng 7 năm 2004

1. Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:
a) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 và có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất.

c) Trường hợp sử dụng đất có nhà ở ổn định trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất, khi được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất như sau:

- Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 thì thu tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
…”

Như vậy, nếu bạn có giấy tờ chứng mình về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận không phải nộp tiền sử dụng đất (quy định tại điểm a, khoản 1, Điều Nghị định số 45/2014/NĐ-CP)

Nếu bạn không có giấy tờ chứng minh về việc đã nộp tiền cho cơ quan, tổ chức để được sử dụng đất thì khi được cấp Giấy chứng nhận phải nộp tiền sử dụng đất bằng 40% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích đất trong hạn mức giao đất ở tại địa phương theo giá đất quy định tại Bảng giá đất tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; bằng 100% tiền sử dụng đất theo giá đất ở đối với phần diện tích vượt hạn mức giao đất ở (nếu có) theo giá đất quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 3 Nghị định này tại thời điểm có quyết định công nhận quyền sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Điều kiện cấp sổ đỏ đất được giao sử dụng trước năm 1993. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng
Chuyên viên Hoàng Phương Thảo - Công ty Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169