Lò Thị Loan

Diện tích thửa đất tăng lên thì có được công nhận không?

Hiện nay có nhiều hộ gia đình, cá nhân, tổ chức vẫn đang sử dụng diện tích đất tăng lên so với diện tích được ghi trên giấy chứng nhận sử dụng đất. Diện tích đất này đã được sử dụng ổn định lâu dài và không có tranh chấp. Vậy phải làm như thế nào để được công nhận diện tích đất này là của mình và sử dụng nó một cách hợp pháp?

1. Luật sư tư vấn quy định pháp luật về công nhận quyền sử dụng đất.

Diện tích đất tăng thêm so với Sổ đỏ hoặc giấy tờ về quyền sử dụng đất khá phổ biến nhưng để hợp thức hóa diện tích này trong nhiều trường hợp không hề đơn giản. Vậy phải tiến hành thủ tục, hồ sơ và cần chuẩn bị những gì những gì để hợp thức hóa mảnh đất?

Đây là thắc mắc, đã có rất nhiều khách hàng đã liên hệ với Luật Minh Gia để được tư vấn. Nếu bạn cũng có thắc mắc về thủ tục công nhận quyền sử dụng đất thì hãy liên hệ với Luật Minh Gia, Luật sư chúng tôi sẽ hướng dẫn, tư vấn để bạn nắm được các quy định về thủ tục công nhận quyền sử dụng đất như:

+ Nắm được các điều kiện để đất tăng thêm được công nhận hợp pháp;

+ Nắm được cơ quan có thẩm quyền thực hiện công nhận quyền sử dụng đất;

+ Biết được trình tự, thủ tục để thực hiện thủ tục công nhận quyền sử dụng đất;

Để liên hệ với chúng tôi và yêu cầu tư vấn, bạn vui lòng gửi câu hỏi hoặc Gọi: 1900.6169 , bên cạnh đó bạn có thể tham khảo thêm thông qua tình huống chúng tôi tư vấn sau đây: 

2. Tư vấn công nhận diện tích thửa đất tăng lên so với diện tích ban đầu

Câu hỏi tư vấn: Gia đình tôi có một thửa đất có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980, được cấp sổ đỏ năm 1997, diện tích 1040 m2, loại đất thổ cư. Thửa đất này được sử dụng ổn định từ trước năm 1980 đến nay. Nhưng diện tích thực tế mới đo đạt lại là 1602 m2. Sai số diện tích là do phương pháp đo thủ công trước đây. Ngoài ra thửa đất đó có tên trong sổ đăng ký ruộng đất lập năm 1985 với diện tích 1476 m2, loại đất thổ cư. Ranh giới thửa đất này không thay đổi so với hiện trạng ban đầu, không có tranh chấp với các hộ sử dụng đất liền kề. Xin hỏi:1. Tôi có thể xác định lại diện tích đất cho thửa đất này là 1602m2 không?2. Khi xác định diện tích đất ở để tách thửa cho thửa đất này thì diện tích đất ở được xác định lại là bao nhiêu? (có phải diện tích đất ở của gia đình tôi được xác định lại theo sổ đăng ký ruộng đất lập trước ngày 15/10/1993 với diện tích đất ở là 1476 m2 và phần diện tích còn lại là 126m2 là được xác định là diện tích đất cây lâu năm không?

Luật sư tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về xác định công nhận diện tích tăng thêm

Theo thông tin bạn cung cấp thửa đất nhà bạn có nguồn gốc sử dụng trước năm 1980 sử dụng ổn định, được cấp sổ đỏ năm 1997, diện tích thửa đất là 1040 m2. Năm 1985 diện tích thửa đất được ghi nhận trong sổ đăng ký ruộng đất là 1476m2. Đến nay khi tiến hành đo đạc lại diện tích thửa đất tăng lên 1602 m2. Ranh giới thửa đất không thay đổi với hiện trạng bạn đầu và cũng không có tranh chấp với các hộ sở dụng liền kề. Do đó theo Khoản 5 Điều 98 Luật đất đai năm 2013 nguyên tắc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định như sau:

“Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

Hiện điều này được hướng dẫn bởi Khoản 20 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP về Giấy chứng nhận đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

20. Bổ sung Điều 24a như sau:

Điều 24a. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với diện tích đất tăng thêm so với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất”.

Căn cứ theo quy định trên, đối chiếu trường hợp của bạn: nếu đúng là có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên GCNQSDĐ đã cấp, mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm cấp GCNQSDĐ, có xác nhận của UBND cấp xã về việc không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, thì bạn có thể đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận với diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Và bạn không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn đó.

Thứ hai, về việc xác định loại đất khi diện tích đất tăng thêm

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sử đổi bổ sung bởi Khoản 1 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP như sau:

Điều 3. Xác định loại đất

1. Trường hợp đang sử dụng đất không có giấy tờ quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 11 của Luật đất đai thì loại đất được xác định như sau:

a) Trường hợp đang sử dụng đất ổn định mà không phải do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì loại đất được xác định theo hiện trạng đang sử dụng;

b) Trường hợp đang sử dụng, đất do lấn, chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép thì căn cứ vào nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất để xác định loại đất.

2. Trường hợp Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì việc xác định loại đất được căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và dự án đầu tư.

3. Đối với thửa đất sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau (không phải là đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất) thì việc xác định loại đất quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau: 

a) Trường hợp xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì tách thửa đất theo từng mục đích và xác định mục đích cho từng thửa đất đó;

b) Trường hợp không xác định được ranh giới sử dụng giữa các mục đích thì mục đích sử dụng đất chính được xác định theo loại đất có mức giá cao nhất trong bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) ban hành.

Trường hợp nhà chung cư có mục đích hỗn hợp, trong đó có một phần diện tích sàn nhà chung cư được sử dụng làm văn phòng, cơ sở thương mại, dịch vụ thì mục đích sử dụng chính của phần diện tích đất xây dựng nhà chung cư được xác định là đất ở.

4. Cơ quan xác định loại đất quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; là Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở. Trường hợp thu hồi đất thì cơ quan có thẩm quyền xác định loại đất là cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Trường hợp thửa đất có cả đối tượng thuộc thẩm quyền xác định loại đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện thì cơ quan xác định loại đất là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Như vậy, việc xác định loại đất cho bạn sẽ dựa trên các giấy tờ về quyền sử dụng đất, trường hợp giấy tờ về quyền sử dụng đất không thể hiện thì sẽ căn cứ theo hiện trạng sử dụng đất của gia đình bạn.

Hỏi tư vấn qua điện thoại