LS Thanh Hương

Diện tích đất thực tế khác sổ đỏ điều chỉnh thế nào?

Dear Luật Minh Gia , nhờ luật sư tư vấn trường hợp gia đình nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng thông tin thể hiện sai lệch với thực tế và phương hướng giải quyết thế nào? cụ thể: Hiện tại tôi mới vừa bán thửa đất, mô tả như sau: Diện tích ban đầu: 13x50m(ranh đất 1 bên thẳng 1 bên cong) Tôi cắt thành hai thửa: 7x50 (của nhà); 6x50(đã bán. ) Khi tiên hành đo đất thực tế thì đúng với diện tích đã thỏa thuận (ranh đất vẫn có 1 bên cong và đã tiến hành cắm trụ).

Tuy nhiên sau khi cắt giấy đất, diện tich đất của tôi là 6,99x50 (diện tich thỏa thuận 7x50m); đồng thời tổng thể diện tích đất lại mất hết hơn 3m2 và ranh đất của tôi lại thành thẳng thay vì hơi cong như thực tế. Khi hỏi nguời cắt giấy đất thì họ nói là họ không làm đúng so với thực tế được ( tức không thể ghi trên sổ đất là 7m mà chỉ có thể là  6,99m và không làm đúng với đường ranh đất trên thực tế). Họ yêu cầu nếu có thắc mắc thì lên tỉnh để giải quyết. Câu hỏi của tôi:

1. Trường hợp cắt giấy đất như vậy là đúng với luật và thực tế không?

2. Trách nhiệm thuộc về ai. Chân thành cám ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng lựa chọn tư vấn bởi Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi xin tư vấn cho trường hợp của bạn như sau:

Khoản 16, Điều 3 -  Luật Đất đai 2013 quy định:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất

Trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải thể hiện rõ thông tin thửa đất, thông tin người có quyền sử dụng đất và các vấn đề pháp lý liên quan. Những thông tin trên phải căn cứ trên phần kê khai của chủ sử dụng đất, trích lục hồ sơ của cơ quan có thẩm quyền và căn cứ trên thực tế sử dụng đất của đối tượng. Nếu trong trường hợp gia đình anh nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện những thông tin không đúng với thực tế thì có thể yêu cầu cơ quan cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giải thích rõ lý do tại sao lại thể hiện thông tin sai lệch so với thực tế như vậy.

>> Tư vấn quy định về chênh lệch diện tích đất, gọi: 1900.6169

Theo thông tin anh cung cấp thì cán bộ địa chính cũng không trả lời cụ thể cho anh lý do tại sao thông tin trên thửa đất không được thể hiện trùng khớp với thực tế nên chúng tôi cũng không thể phân tích vấn đề sâu hơn vì anh phải dựa vào hợp đồng mua bán, chuyển nhượng cho phía bên kia diện tích bao nhiêu để làm căn cứ xác định diện tích bị cắt có phù hợp trên thực tế hay không. Để tìm ra cách giải quyết, anh có thể yêu cầu cơ quan đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình anh trả lời rõ lý do thay đổi phần diện tích sau khi chuyển nhượng kèm theo căn cứ pháp lý.

Nếu có nghi ngờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị cấp sai thông tin, thì cơ quan có trách nhiệm giải quyết sẽ là cơ quan đã thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận đó cho anh, mà cụ thể ở đây là Văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên môi trường. Anh có thể gửi đơn yêu cầu văn phòng đăng ký đất đai thực hiện đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. 

Về vấn đề đính chính thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, luật Đất đai 2013 có quy định tại Khoản 1, Điều 106 như sau:

Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

Trên đây là nội dung tư vấn về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Hotline: 1900 6169