LS Vũ Thảo

Điện lực tự ý chôn cột điện mà không thông báo thì giải quyết như thế nào?

Mỗi tấc đất là một tấc vàng. Nếu đất mà người sử dụng đang sử dụng bị lấy mất một phần diện tích nhằm chôn dựng cột điện nhưng lại không được thông báo trước thì giải quyết như thế nào? Đơn vị chịu trách nhiệm có bị xử lý gì không? Nếu bạn đang gặp phải trường hợp này, bạn có thể liên hệ với Luật Minh Gia để được tư vấn.

1. Luật sư tư vấn về trách nhiệm của công ty điện lực khi chôn cột điện.

Theo pháp luật hiện hành, khi tiến hành chôn cột điện trên đất của người dân đang sử dụng phải có nghĩa vụ thông báo. Bởi điều này có thể ảnh hưởng đến việc sản xuất canh tác sử dụng đất.

Nếu gia đình bạn đang sử dụng đất nhưng đơn vị chôn cột điện lại tự ý đào đất mà không thông báo trước, bạn không biết giải quyết như thế nào? Liệu cơ quan này có vi phạm pháp luật hay không? Nếu có thì việc vi phạm này sẽ bị xử lý ra sao? Trường hợp bạn không có thời gian tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành hoặc không biết phải giải quyết như thế nào, bạn hãy liên hệ Luật Minh Gia để luật sư chúng tôi giải đáp và hướng dẫn quy định cho bạn và có các hướng giải quyết phù hợp. Để được hỗ trợ, tư vấn bạn hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi hoặc Gọi: 1900.6169 để được hướng dẫn tư vấn.

2. Tư vấn về hướng giải quyết khi công ty điện lực tự ý chôn cột điện trên đất người dân đang sử dụng.

Câu hỏi: Thưa luật sư, gần đây phía điện lực có đưa trụ điện và đường dây dự định sẽ chôn vào đất nông nghiệp trồng màu tôi đang sử dụng. Đồng thời kéo dây qua hết chiều rộng phần đất là 54m (có mặt tiền lộ chính, kênh xáng và giáp ranh ubnd xã).

Đồng thời đường điện kéo trên nóc chiều dài nhà tôi. Điều đáng nói là phía điện lực và chính quyền xã không có thông báo bằng văn bản nào cho tôi hay cũng như không có GPMB đền bù, thỏa thuận gì cả. Xin hỏi tôi phải khiếu nại những nơi nào và kiện tổ chức cá nhân nào liên quan. Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo thông tin bạn cung cấp thì phía điện lực có dự định đưa trụ điện và đường dây vào đất nông ngiệp bạn đang sử dụng. Tuy nhiên bạn không cung cấp rõ đường dây đó thuộc công trìn lưới điện cao áp hay hạ áp? Trường hợp đây là dự án công trình lưới điện cao áp và đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng thì việc thông báo được quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 14/2014/NĐ-CP  như sau:

“1. Khi dự án công trình lưới điện cao áp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng, chậm nhất sau mười lăm (15) ngày làm việc chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân các cấp ở địa phương, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp biết. Việc bồi thường, hỗ trợ về đất, tài sản trên đất và hỗ trợ khác cho người đang sử dụng đất khi xây dựng công trình được thực hiện theo quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Mọi tài sản hoặc công trình được tạo lập sau khi đã nhận được thông báo thực hiện dự án mà vi phạm hành lang an toàn theo quy định tại Nghị định này thì buộc phải tháo dỡ phần vi phạm và không được bồi thường, hỗ trợ.”

Và Điều 12 Luật điện lực 2004, sửa đổi bổ sung 2018 quy định Sử dụng đất cho các công trình điện lực:

“1. Căn cứ quy hoạch phát triển điện lực và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm bố trí đủ quỹ đất cho xây dựng các công trình điện lực.

2. Chủ đầu tư khi lập dự án đầu tư công trình điện lực phải xác định rõ diện tích đất cần sử dụng và phương án đền bù, giải phóng mặt bằng.

3. Sau khi dự án đầu tư điện lực đã được phê duyệt, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất để chủ đầu tư thực hiện dự án.

4. Ủy ban nhân dân các cấp trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với chủ đầu tư dự án điện lực lập và thực hiện kế hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; bồi thường thiệt hại về đất đai, tài sản; bảo vệ diện tích đất dành cho dự án và hành lang an toàn của công trình điện lực.”

Như vậy, khi dự án công trình lưới điện cao áp được CQNN phê duyệt mặt bằng xây dựng thì chậm nhất sau 15 ngày làm việc, chủ đầu tư phải thông báo bằng văn bản đến UBND các cấp ở địa phương, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà, công trình xây dựng và tài sản khác nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp biết. Trường hợp này gia đình bạn phải nhận được thông báo cũng như phương án đền bù, giải phóng mặt bằng (nếu có) từ phía điện lực.

- Trường hợp mảnh đất nông nghiệp bạn đang sử dụng bị Nhà nước thu hồi để chôn cột điện và kéo đường dây điện thì bạn sẽ được bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại theo quy định tại Điều 77 Luật đất đai 2013 và Điều 4 Nghị định 47/2014/NĐ-CP

- Trường hợp mảnh đất nông nghiệp bạn đang sử dụng không bị Nhà nước thu hồi thì bạn sẽ được bồi thường hỗ trợ đối với đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Việc bồi thường hỗ trợ được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định 14/2014/NĐ-CP như sau:

“1. Đất ở, các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc bồi thường, hỗ trợ được thực hiện một lần như sau:

a) Đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là loại đất ở được quy định tại các văn bản pháp luật về đất đai;

b) Diện tích đất ở được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng là diện tích đất ở thực tế trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi đất ở, tính trên diện tích đất nằm trong hành lang;

c) Trên cùng một thửa đất, bao gồm đất ở và các loại đất khác của một chủ sử dụng đất, khi bị hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không chiếm dụng khoảng không lớn hơn hạn mức đất ở thì phần diện tích các loại đất khác trên cùng thửa đất trong hành lang cũng được bồi thường, hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ không lớn hơn 80% mức bồi thường thu hồi các loại đất khác đó tính trên diện tích các loại đất khác nằm trong hành lang;

d) Trường hợp đất ở không đủ điều kiện như quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, hỗ trợ dựa trên điều kiện thực tế của từng địa phương.

2. Đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất. Việc hỗ trợ được thực hiện một lần, không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không.

3. Mức bồi thường, hỗ trợ quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể. Kinh phí chi trả từ nguồn vốn đầu tư của chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp.”

Theo đó, đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa với đất ở của một chủ sử dụng trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không điện áp đến 220 kV thuộc diện Nhà nước không thu hồi đất thì chủ sử dụng đất được bồi thường, hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất; đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không thì chủ sử dụng đất được hỗ trợ do hạn chế khả năng sử dụng đất.  Trường hợp đất nông nghiệp của bạn là đất trồng cây lâu năm thì được hỗ trợ không lớn hơn 30% mức bồi thường thu hồi đất trồng cây lâu năm, tính trên diện tích đất trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ do UBND cấp tỉnh địa phương bạn quy định. 

Liên quan tới Bên điện lực có ý định chôn trụ điện vào đất nông nghiệp trồng màu của bạn mà không thông báo cũng như không có phương án bồi thường thì gia đình bạn có quyền gửi đơn kiến nghị đến Sở Điện lực. Đồng thời, làm đơn gửi UBND để được bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của mình.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

Hỏi tư vấn qua điện thoại