Nông Bá Khu

Tài sản riêng sau hôn nhân có chia khi ly hôn không?

Sau khi đăng ký kết hôn, không chỉ phát sinh mối quan hệ vợ chồng được pháp luật bảo vệ mà còn cả vấn đề tài sản của hai bên. Việc xác định tài sản chung của vợ chồng là vấn đề thắc mắc thường gặp. Theo quy định của pháp luật, không phải tất cả tài sản có được sau khi kết hôn đều là tài sản chung. Cách phân chia tài sản chung và riêng của vợ chồng. Tài sản được tặng cho chung hay riêng cần phải chứng minh như thế nào?

1. Tài sản bố mẹ tặng cho riêng có chia khi ly hôn không?

Câu hỏi:

Cha mẹ chồng tôi có cho vợ chồng tôi miếng đất, nhưng khi đi làm sổ, chồng tôi tự đi và đứng tên một mình mà không cho tôi biết. Nay tôi ly hôn, vậy miếng đất đó chia như thế nào. Tôi biết, khi ra toà phải chứng minh đó là tài sản cha mẹ cho chung. Nhưng giờ li hôn thì cha mẹ chồng lại phủ nhận, bảo là chỉ cho mình chồng tôi. Vậy phải chứng minh như thế nào, Hôm qua chồng tôi ép tôi phải ra công chứng ký giấy thoản thuận đó là tài sản riêng ba mẹ chồng cho riêng. Tôi chưa đồng ý ký. Kính mong luật sư tư vấn giúp.

Trả lời tư vấn:

Chào chị, cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của chị chúng tôi đã tư vấn như sau:

- Thứ nhất, xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng

Theo quy định của pháp luật, khi tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực căn cứ theo Điều 459 Luật Đất đai năm 2013:

Điều 459. Tặng cho bất động sản

1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.”

Do đó, chị cần kiểm tra xác nhận lại hợp đồng tặng cho của bố mẹ chồng chị ghi tên người nhận tài sản là hai vợ chồng hay một mình tên chồng. Dù trên lời nói là cho cả hai, tuy nhiên nếu trên hợp đồng tặng cho chỉ ghi mỗi tên chồng chị thì về mặt pháp luật xác định là tặng cho riêng mỗi chồng chị. Và như vậy đây là tài sản riêng của chồng chị.

Và theo quy định tại Luật Hôn nhân gia đình về xác định tài sản riêng của vợ, chồng trong thời kỳ hôn nhân như sau:

"Xem trích dẫn quy định về tài sản riêng"

Tài sản sau khi kết hôn đều được xem là tài sản chung trừ trường hợp được thừa kế, tặng cho riêng. Nếu hợp đồng tặng cho chỉ ghi tên chồng chị thì mảnh đất này được xác định là tài sản riêng của một mình chồng. Nếu hợp đồng tặng cho có ghi cả tên hai vợ chồng thì đó là căn cứ xác định tài sản chung của hai vợ chồng.

Vì lý do tất cả giao dịch dựa trên thỏa thuận và sự tự nguyện của các bên. Như đã phân tích và theo quy định pháp luật thì trên hợp đồng chỉ ghi tên chồng thì dù có không ký thêm bản xác nhận thì mảnh đất đương nhiên là tài sản riêng của chồng.

Để xác định tài sản chung vợ chồng chị cần chứng minh về thu nhập và hình thành tài sản trong thời kỳ hôn nhân theo quy định tại điều 33 luật hôn nhân và gia đình về tài sản chung như sau:

Xem trích dẫn chi tiết quy định pháp luật"

- Thứ hai, nguyên tắc phân chia tài sản chung, tài sản riêng

Về nguyên tắc việc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn do các bên thỏa thuận, trường hợp không thỏa thuận được thì một trong các bên có thể khởi kiện ra Tòa án để yêu cầu giải quyết, Tòa án chỉ phân chia tài sản khi có yêu cầu của một trong hai bên.

Trong trường hợp có tranh chấp thì tòa án sẽ căn cứ quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình thì việc phân chia tài sản chung, tài sản riêng được giải quyết như sau:

"... 4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác..."

Như vậy, nếu diện tích đất do bố mẹ chồng chị tặng cho riêng chồng chị thì đây được xác định là tài sản riêng của người chồng, chị không có căn cứ để yêu cầu phân chia.

---

2. Bố mẹ tặng cho đất được xác định là tài sản riêng hay tài sản chung?

Câu hỏi:

Kính thưa luật sư, xin luật sư tư vấn cho một việc như sau. Năm 201x tôi kết hôn, bố mẹ tôi cho 2 đám đất, vợ chồng tôi đã bán 01 đám, còn 01 đám nữa tôi đã làm hồ sơ bố mẹ cho tặng riêng tôi, hiện đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên tôi với nội dung trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi bố mẹ tôi cho tặng.

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn anh/chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

- Quy định về tài sản riêng vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân

Theo quy định tại Điều 43 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về Tài sản riêng của vợ, chồng

Xem trích dẫn quy định pháp luật

Theo quy định, tài sản hình thành trong thời kì hôn  nhân do một bên được tặng, cho riêng là tài sản riêng của người đó.

Theo thông tin đưa ra, mảnh đất thứ 2 là tài sản của bố mẹ tặng cho riêng anh/chị vì vậy mảnh đất này là tài sản riêng. Do đó, khi giải quyết ly hôn tại tòa thì mảnh đất thứ 2 là tài sản riêng và không phải chia ( Trừ trường hợp sau khi nhận tặng cho anh/chị đã làm văn bản thỏa thuận nhập mảnh đất này thành tài sản chung của hai vợ chồng có công chứng/chứng thực).

Trân trọng.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo