Mạc Thu Trang

Đất có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất có được phép xây dựng không?

Thưa luật sư. Tôi gặp một vấn đề rất cần sự tư vấn của luật sư như sau. Năm 2004 gia đình tôi được Nhà nước công bố Quyết định phần đất của gia đình nằm trong quy hoạch.

Không đồng ý với những điều kiện bồi thường thu hồi đất, gia đình tôi có làm đơn gửi các ngành chức năng xem xét. Thế nhưng trong thời gian chờ đợi đến nay vẫn chưa được trả lời thỏa đáng. Năm 2012 ủy ban nhân dân huyện nơi gia đình tôi sinh sống công bố Quyết định thu hồi phần đất thuộc diện quy hoạch của gia đình tôi, nhưng không thực hiện các chế độ bồi thường theo quy định của Nhà nước. Đến năm 2013, ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo dừng thi công hạn mục trên phần đất của gia đình tôi, chờ đến khi nào có điều kiện thực hiện thì thực hiện. Năm 2014, ủy ban nhân dân huyện nơi gia đình tôi sinh sống ra quyết định hủy bỏ Quyết định thu hồi phần đất của gia đình tôi. Nay tôi có ý định xây dựng nhà ở trên phần đất này có được không? Rất mong sớm nhận được phần trả lời tư vấn của văn phòng luật sư để gia đình tôi được am hiểu thêm vấn đề này và thực hiện đúng quy định của nhà nước về đất đai.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất có được phép xây dựng không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng và cảm ơn!

Đất có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất có được phép xây dựng không?

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi của mình đến Công ty Luật Minh Gia. Đối với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật Đất đai 2013:

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.”

Trường hợp của bạn, đã có quyết định hủy bỏ Quyết định thu hồi đối với phần đất của gia đình bạn. Như vậy, việc hủy bỏ quyết định thu hồi đất có thể vì một trong hai lý do sau:

  • Phần đất của gia đình bạn vẫn nằm trong quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm, nhưng vì chưa đủ điều kiện thực hiện dự án được quy hoạch nên tạm thời chưa thu hồi phần đất của bạn. Trường hợp này, căn cứ khoản 2 Điều 49 Luật Đất đai 2013 thì bạn không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm trên phần đất này.
  • Phần đất của gia đình bạn không còn nằm trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm vì có sự thay đổi trong kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp này, bạn được thực hiện các quyền của người sử dụng đất trong đó có xây dựng nhà ở, công trình khác trên đất.

Như vậy để biết được bạn có được phép xây dựng nhà ở trên phần đất của bạn thì bạn cần tham khảo kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện được công bố công khai trên công thông tin điện tử và trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện. Nếu không còn nằm trong kế hoạch thì bạn được phép xây dựng nhà ở trên đó và ngược lại, nếu nằm trong kế hoạch thì không được phép xây dựng bất kỳ công trình nào.

Trường hợp bạn được phép xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó nhưng mảnh đất của bạn nằm trong khu vực đô thị thì trước khi xây nhà bạn phải xin cấp Giấy phép xây dựng. Để được cấp Giấy phép xây dựng đối với nhà ở tại đô thị thì phải đáp ứng những điều kiện sau:

- Phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt;

- Bảo đảm an toàn cho công trình, công trình lân cận và yêu cầu về bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm an toàn hạ tầng kỹ thuật, hành lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều, năng lượng, giao thông, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa; bảo đảm khoảng cách an toàn đến công trình dễ cháy, nổ, độc hại và công trình quan trọng có liên quan đến quốc phòng, an ninh;

- Thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ được thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 79 của Luật này;

- Phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng; đối với nhà ở riêng lẻ thuộc khu vực, tuyến phố trong đô thị đã ổn định nhưng chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng thì phải phù hợp với quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị hoặc thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều 95, Điều 96 và Điều 97 của Luật Xây dựng.

Nếu phần đất của bạn nằm ở khu vực nông thôn thì khi xây dựng nhà ở bạn không phải xin giấy phép xây dựng mà khi xây nhà chỉ cần phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn (khoản 3 Điều 93 Luật Xây dựng 2014).

 

Để được tư vấn cụ thể hơn, cũng như để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể liên hệ với tổng đài 1900.6169 của công ty Luật Minh Gia để được tư vấn một cách đầy đủ nhất


Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Đất có quyết định hủy bỏ quyết định thu hồi đất có được phép xây dựng không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!

Lương Đình Thiện - Công ty Luật Minh Gia

Hỏi tư vấn qua điện thoại