Hoàng Tuấn Anh

Đào tạo nghề không ký hợp đồng đào tạo có được không?

Công ty tổ chức đào tạo nghề với một số nhân sự chưa đạt yêu cầu từ 1 - 2 tuần nhưng không ký hợp đồng đào tạo, không thu phí đào tạo và không chi trả phí cho người tham gia đào tạo có trái luật không?

Nội dung câu hỏi tư vấn: Kính gửi Luật Sư Luật Minh Gia. Hiện nay công ty em có tuyển dụng nhân sự trong đó có một số nhân sự chưa đạt yêu cầu nên công ty tổ chức đào tạo, hướng dẫn nghề từ 1 tuần đến 2 tuần nhưng không ký hợp đồng đào tạo. trong thời gian đó công ty hỗ trợ suất ăn trưa tại công ty và không có sự ràng buộc nào. Công ty hỗ trợ kinh phí nếu trực tiếp làm ra sản phẩm... Em xin được tư vấn những nội dung sau:

1. Công ty em thực hiện như vậy có vi phạm luật lao động không? nếu có thì cần phải làm như thế nào?

2. Công ty em không thu phí đào tạo và cũng không chi trả bất cứ khoản phí nào cho người tham gia đào tạo. Như vậy có trái với quy định không? Em xin chân thành cảm ơn .

 

Trả lời tư vấn: Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau

 

1. Theo quy định tại điều 61, 62 BLLĐ 2012 thì khi người lao động học nghề để làm việc cho người sử dụng lao động thì phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề, cụ thể:

 

"Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động

 

1. Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí.

 

Người học nghề, tập nghề trong trường hợp này phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định.

 

Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề. Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

 

2. Trong thời gian học nghề, tập nghề, nếu người học nghề, tập nghề trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách, thì được người sử dụng lao động trả lương theo mức do hai bên thoả thuận.

 

3. Hết thời hạn học nghề, tập nghề, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động khi đủ các điều kiện theo quy định của Bộ luật này.

 

4. Người sử dụng lao động có trách nhiệm tạo điều kiện để người lao động tham gia đánh giá kỹ năng nghề để được cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia."

 

"Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

 

1. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề trong trường hợp người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề, đào tạo lại ở trong nước hoặc nước ngoài từ kinh phí của người sử dụng lao động, kể cả kinh phí do đối tác tài trợ cho người sử dụng lao động.

Hợp đồng đào tạo nghề phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.

 

2. Hợp đồng đào tạo nghề phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 

a) Nghề đào tạo;

 

b) Địa điểm đào tạo, thời hạn đào tạo;

 

c) Chi phí đào tạo;

 

d) Thời hạn người lao động cam kết phải làm việc cho người sử dụng lao động sau khi được đào tạo;

 

đ) Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo;

 

e) Trách nhiệm của người sử dụng lao động.

 

3. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài."

 

Như vậy, cả Điều 61 và 62 đều nói rõ rằng "hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nghề", do đó việc công ty bạn khong ký kết hợp đồng đào tạo lao động là trái pháp luật. Việc không ký kết hợp đồng đạo tạo nghề sẽ bị xử phạt hành chính theo khoản 2 điều 10 Nghị định số 95/2013/NĐ-CP như sau:

 

"2. Phạt tiền người sử dụng lao động có một trong các hành vi: Không đào tạo nghề cho người lao động trước khi chuyển người lao động sang làm nghề, công việc khác; không ký kết hợp đồng đào tạo nghề đối với người học nghề, tập nghề; không trả lương cho người học nghề trong thời gian họ học nghề, tập nghề mà trực tiếp hoặc tham gia lao động làm ra sản phẩm hợp quy cách; không tiến hành ký kết hợp đồng lao động đối với người học nghề, người tập nghề khi hết thời hạn học nghề, tập nghề, theo một trong các mức sau đây:

 

a) Từ 500.000 đồng đến 2.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người lao động;

 

b) Từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 50 người lao động;

 

c) Từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng với vi phạm từ 51 người đến 100 người lao động;

 

d) Từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng với vi phạm từ 101 người đến 300 người lao động;

 

đ) Từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng với vi phạm từ 301 người lao động trở lên."

 

Việc công ty bạn không thu phí đào tạo và cũng không chi trả bất kỳ khoản phí nào cho người tham gia đào tạo không trái quy định của pháp luật vì công ty bạn không ký hợp đồng đào tạo nghề nên không phải chịu các điều kiện pháp lý mà hợp đồng đào tạo nghề đặt ra. Trong trường hợp công ty bạn ký hợp đồng đào tạo nghề thì cũng không trái quy định của pháp luật.

 

Trân trọng.
CV tư vấn: Hoàng Tuấn Anh - Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH