Nguyễn Thị Thùy Dương

Đảng viên sinh con thứ ba bị xử lý kỷ luật như thế nào?

Chính sách dân số được xây dựng với mục đích cơ cấu và nâng cao chất lượng dân số cũng như đảm bảo sức khỏe sinh sản của người dân. Một trong những quy định về dân số là quy định về việc kế hoạch hóa gia đình của vợ chồng, mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt.

Câu hỏi:

Xin công ty Luật Minh Gia giải đáp giúp vấn đề: Đơn vị tôi có 1 anh đi học nghiên cứu sinh tập trung ở Hàn Quốc. Trong thời gian này anh sinh con thứ 3 ở Hàn Quốc vào năm 2020 (2 vợ chồng cùng đi học tập trung ở đây). Sau khi tốt nghiệp Tiến sĩ, anh về cơ quan công tác năm 2021. Anh bị cơ quan quản lý kỷ luật mức Khiển trách. Xử lý của cơ quan như vậy có đúng hay không?

Trả lời: 

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho Luật Minh Gia. Đối với vấn đề của bạn, chúng tôi tư vấn như sau: 

Theo quy định tại Điều 1 Pháp lệnh 08/2008/PL-UBTVQH12 và Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP (sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP), nếu việc sinh con thứ ba của người đồng nghiệp của bạn không thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được xác định là vi phạm chính sách dân số: 

“1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

a) Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

b) Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.”

Trong khi đó, theo Điều 52 Quy định số: 69-QĐ/TW, đảng viên vi phạm chính sách dân số gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách. 

Vì vậy, nếu đồng nghiệp của bạn là đảng viên và vi phạm chính sách dân số thì việc bị xử lý kỷ luật khiển trách đối với người đồng nghiệp đó là phù hợp với quy định pháp luật. 

Trân trọng!

 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169