Nguyễn Thị Quỳnh Anh

Trường hợp sinh con thứ 3 không bị kỷ luật

Tình hình dân số nước ta tăng nhanh kéo theo nhiều hệ quả gánh nặng về tài chính và đời sống xã hội. Với mục đích điều hòa sự gia tăng dân số người dân được khuyến khích nên sinh hai con. Việc sinh con thứ ba đối với đảng viên, cán bộ công viên chức được xem là hành vi vi phạm pháp lệnh dân số và bị xử lý kỷ luật. Tuy nhiên có những trường hợp sinh con thứ 3 không bị kỷ luật và được quy định cụ thể như sau:

Sinh con thứ ba có bị kỷ luật không? Trường hợp sau khi ly hôn sinh thêm con lần thứ ba với chồng mới có phải là vi phạm kỷ luật không? Bạn có thể tham khảo thêm trường hợp chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức pháp lý trong lĩnh vực này.

Câu hỏi:

Tôi hiện đang là giáo viên, đảng viên. Tôi đã có một lần chồng và có 2 con chung, nhưng tôi đã ly hôn và tòa phân xử tôi nuôi 1 con, hiện giờ tôi có chồng mới và đang muốn sinh thêm 1 con nữa với chồng mới. Vậy cho tôi được hỏi nếu tôi sinh thêm 1 con nữa thì có bị vi phạm là sinh con thứ ba không, tôi có được hưởng chế độ thai sản như bình thường không?

Trả lời:

Chào chị, cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của chị chúng tôi đã tư vấn như sau:

1. Quy định của pháp luật về kế hoạch hóa gia đình

Căn cứ theo quy định tại Điều 10 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Pháp lệnh dân số năm 2003 do Văn phòng Quốc hội ban hành về hành vi sinh con thứ ba.

“Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của mỗi cặp vợ chồng, cá nhân trong việc thực hiện cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản

2. Sinh một hoặc hai con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

>> Tư vấn quy định về đảng viên sinh con thứ 3, gọi: 1900.6169

Như vậy, Pháp lệnh quy định về kế hoạch hóa gia đình là sinh một hoặc hai con trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

2. Các trường hợp sinh con thứ 3 không vi phạm quy định

Các trường hợp sinh con thứ 3 không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con được quy định tại Điều 1 và Điều 2 Nghị định 20/2010/NĐ-CP, được sửa đổi bởi Điều 1 Nghị định 18/2011/NĐ-CP, cụ thể bao gồm trường hợp sau:

1. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu cả hai hoặc một trong hai người thuộc dân tộc có số dân dưới 10.000 người hoặc thuộc dân tộc có nguy cơ suy giảm số dân (tỷ lệ sinh nhỏ hơn hoặc bằng tỷ lệ chết) theo công bố chính thức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

2. Cặp vợ chồng sinh con lần thứ nhất mà sinh ba con trở lên.

3. Cặp vợ chồng đã có một con đẻ, sinh lần thứ hai mà sinh hai con trở lên.

4. Cặp vợ chồng sinh lần thứ ba trở lên, nếu tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, kể cả con đẻ đã cho làm con nuôi.

5. Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

6. Cặp vợ chồng đã có con riêng (con đẻ):

- Sinh một con hoặc hai con, nếu một trong hai người đã có con riêng (con đẻ);

- Sinh một con hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh, nếu cả hai người đã có con riêng (con đẻ). Quy định này không áp dụng cho trường hợp hai người đã từng có hai con chung trở lên và các con hiện đang còn sống.

7. Phụ nữ chưa kết hôn sinh một hoặc hai con trở lên trong cùng một lần sinh.”

Do đó nếu thuộc một trong  7 trường hợp nêu trên thì khi sinh con thứ ba không vi phạm kế hoạch hóa gia đình.

Trong trường hợp này chị đã có hai con với chồng trước, sau khi ly hôn và kết hôn với chồng mới thì chị sẽ được sinh thêm con cùng chồng mới. Nếu chồng chị chưa có con riêng thì chị có thể sinh một hoặc hai con (tức hai lần sinh con). Nếu chồng chị đã có con riêng thì chỉ được phép một lần sinh một con hoặc hai con trở lên (trong một lần sinh). Như vậy sẽ không vi phạm Pháp lệnh về dân số và không bị xử lý kỷ luật. Khi chị đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật về chế độ thai sản thì vẫn hưởng các chế độ như bình thường.

Hotline: 1900 6169