LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Đăng ký nhận cha mẹ con ở khu vực biên giới thế nào?

Việc giải quyết đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài ở khu vực biên giới được thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau:

Trình tự thực hiện đăng ký nhận cha mẹ con

- Nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi thường trú ở khu vực biên giới của công dân Việt Nam được nhận là cha, mẹ, con.

Thành phần hồ sơ đăng ký nhận cha mẹ con

-  Đơn xin nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định;

- Giấy tờ, tài liệu hoặc chứng cứ (nếu có) để chứng minh giữa người nhận và người được nhận có quan hệ cha, mẹ, con.

(Khi đi nộp hồ sơ: Công dân Việt Nam phải xuất trình giấy chứng minh nhân dân biên giới; trong trường hợp không có giấy chứng minh nhân dân biên giới thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra. Công dân nước láng giềng phải xuất trình giấy tờ tuỳ thân do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của nước láng giềng cấp cho công dân nước đó thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam; trong trường hợp không có giấy tờ tuỳ thân này thì phải xuất trình giấy tờ chứng minh việc thường trú ở khu vực biên giới với Việt Nam kèm theo giấy tờ tuỳ thân khác của đương sự để kiểm tra).

Số lượng hồ sơ đăng ký

02 bộ

Thời hạn giải quyết đăng ký nhận cha mẹ con ở khu vực biên giới

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, UBND cấp xã có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ và tiến hành niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong 07 ngày liên tục tại trụ sở ủy ban.  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được công văn xin ý kiến của ủy ban nhân dân cấp xã, Sở Tư pháp xem xét hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con và có ý kiến trả lời bằng văn bản cho ủy ban nhân dân cấp xã. Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận được ý kiến của Sở Tư pháp, UBND cấp xã ký và trao Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con. 

Lệ phí (nếu có):

Không quá 10.000 đồng

Hotline: 1900 6169