Trần Diềm Quỳnh

Đăng ký hộ khẩu trên đất Sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp

Kính chào công ty Luật Minh Gia. Kính mong quý công ty tư vấn giúp vợ chông tôi quy định về đăng ký hộ khẩu trên đất sản xuất kinh doanh dịch vụ như sau: Vợ chồng tôi quê ở tỉnh VX, hiện đang công tác (liên tục) tại HD được 15 năm, Đầu năm 201x chúng tôi mua đất dịch vụ tại HD. Tháng x/201x chúng tôi xây xong nhà (2 tầng) và chuyển về ở trên chính mảnh đất dịch vụ này kể từ đó đến nay.

Ngày xx/xx/201x quận ra Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho vợ chồng tôi với thông tin căn bản sau: 1. đ) Mục đích sử dụng đất: Đất sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp. Vợ chồng chúng tôi có lên công an quận hỏi thủ tục đăng ký HK thường trú  thì được cán bộ thụ lý hồ sơ giải thích Đất sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp. Giờ vợ chồng tôi không thể làm đăng ký thường trú trên mảnh đất mà hiện vợ chồng tôi đang ở  được. Xin quý công ty cho vợ chồng tôi hỏi: Quy định pháp luật thế nào? Trân trọng cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 Điều 20 Luật cư trú 2006, sửa đổi bổ sung 2013 quy định các trường hợp được đăng kí hộ khẩu thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương như sau:

“1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên"

Hơn nữa, tại điểm a Khoản 1 Điều 6 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú có quy định:

“1. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

a) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước”

Theo quy định trên thì trong trường hợp của anh, anh đã xây dựng nhà ở trên mảnh đất đó. Nhưng đất đó có mục đích sử dụng là đất sản xuất kinh doanh dịch vụ phi nông nghiệp nên việc bạn xây dựng nhà ở là không phù hợp với quy định của Luật đất đai (bởi nguyên tắc sử dụng đất là phải sử dụng đất đúng mục đích). Bạn chỉ có thể xây dựng nhà ở nếu đất đó là đất ở. Bởi vậy, căn nhà mà bạn đã xây dựng sẽ chưa được công nhận quyền sở hữu (tức là thể hiện căn nhà trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất).

Như vậy, bạn chưa đáp ứng được điều kiện về chỗ ở, do đó sẽ chưa thực hiện việc đăng ký thường trú vào đó được. 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Trân trọng !

CV tư vấn: Hoàng Thủy - Luật Minh Gia