Nguyễn Nhàn

Đăng ký bảo hiểm xã hội cho con như thế nào?

Bảo hiểm xã hội đóng vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của người dân. Vì vậy, người ta thường ví bảo hiểm xã hội là lưới đỡ an toàn khi con người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh tật,… đặc biệt là đối với người lao động, người già và trẻ nhỏ. Theo đó, để tìm hiểu về việc đăng ký bảo hiểm xã hội cho con, quý khách hàng có thể tham khảo bài viết sau đây của Công ty Luật Minh Gia:

1. Bảo hiểm xã hội là gì?

Bảo hiểm xã hội là một trong những chính sách lớn, giữ vai trò trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của đất nước ta hiện nay. Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014: “1. Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.”

Trong đó, có hai hình thức tham gia bảo hiểm xã hội là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với hình thức bảo hiểm xã hội bắt buộc là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động phải tham gia; còn bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

2. Vị trí, chức năng của bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm y tế; của Bộ Tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

3. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Việc tham gia bảo hiểm xã hội cho con sẽ phụ thuộc vào việc con của bạn thuộc đối tượng nào theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Do đó, có thể xảy ra hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Con của bạn tham gia quan hệ lao động.

Trong trường hợp này, con của bạn thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

Như vậy, trong trường hợp này người sử dụng lao động có trách nhiệm kê khai tham gia bảo hiểm xã hội cho con của bạn theo trình tự, thủ tục được pháp luật bảo hiểm xã hội quy định.

Trường hợp 2: Con của bạn không thuộc các trường hợp đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Trong trường hợp con của bạn không tham gia quan hệ lao động và không thuộc các trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội thì bạn có thể lựa chọn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho con theo quy định tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“4. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.”

Tuy nhiên, để có thể đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong trường hợp này, con của bạn phải từ đủ 15 tuổi trở lên.

4. Đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội cho con

Trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được doanh nghiệp thực hiện theo các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Lập, nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội

Người sử dụng điền các biểu mẫu tham gia bảo hiểm xã hội sau đó nộp hồ sơ qua phần mềm, nộp trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Bước 2: Trích đóng tiền bảo hiểm xã hội theo mức đóng và phương thức đóng do doanh nghiệp lựa chọn.

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội tiếp nhận hồ sơ và giải quyết theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả giải quyết, nhận và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Trường hợp bạn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cho con thì thực hiện theo các bước cơ bản như sau:

Bước 1: Điều tờ khai tham giam, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo mẫu TK1-TS và nộp hồ sơ đăng ký tham gia cho cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu bảo hiểm xã hội nơi con của bạn cư trú.

Bước 2: Đóng tiền theo mức đóng và phương thức đóng do bạn lựa chọn.

Bước 3: Cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ theo quy định.

Bước 4: Nhận kết quả thông báo đóng bảo hiểm xã hội và nhận sổ bảo hiểm xã hội cho con.

Hiện tại văn bản áp dụng có thể thay đổi, hãy liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh