LS Trần Khánh Thương

Công nhân khai thác đá có được nghỉ hưu sớm không?

Chế độ hưu trí là gì? Luật bảo hiểm xã hội hiện hành quy định như thế nào về điều kiện hưởng chế độ hưu trí? Người lao động có quá trình làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đồng thời tham gia được 20 năm bảo hiểm xã hội muốn nghỉ hưu trước tuổi có được không? Luật Minh Gia xin tư vấn như sau:

Trường hợp quý khách hàng có vấn đề vướng mắc khi xác định điều kiện, mức hưởng lương hưu hoặc các vấn đề khác trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội thì có thể gửi câu hỏi đến Luật Minh Gia hoặc gọi Hotline1900.6169 để được chúng tôi hỗ trợ.

Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo tình huống chúng tôi tư vấn sau đây để có thêm kiến thức bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Câu hỏi yêu cầu luật sư tư vấn: Chào luật sư, xin tư vấn giúp tôi vấn đề sau: Tôi sinh năm 1969, là công nhân đóng bảo hiểm xã hội liên tục từ tháng 4/1990 đến nay, cụ thể như sau: Tháng 4/1990 đến tháng 12/1994 làm công nhân cơ điện xí nghiệp thiếc Quỳ Hợp. Tháng 1/1995 đến tháng 8/2002 làm công nhân tinh chế gỗ công ty liên doanh Ha-lin. Tháng 9/2002 đến tháng 9/2008 làm công nhân khai thác đá công ty YA WA SHY. Tháng 10/2008 đến nay làm công nhân khoan nổ mìn Lộ Thiên. Thời điểm tham gia bảo hiểm liên tục đến nay là 31 năm 7 tháng. 

Vậy thời gian làm công nhân khai thác đá và công nhân khoan nổ mìn trên có được xếp vào loại công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại không, và năm nay tôi muốn nghỉ hưu thì có được không? Nhờ luật sư tư vấn giúp, tôi xin cảm ơn.

Trả lời: Cảm ơn bác đã tin tưởng gửi nội dung đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia. Trường hợp của bác, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Thứ nhất: Về Danh sách các ngành nghề, công việc được hưởng phụ cấp độc hại

Trường hợp của bác, bác có thời gian làm công nhân làm công nhân khai thác đá (Tháng 9/2002 đến tháng 9/2008) và làm công nhân khoan nổ mìn (từ tháng 10/2008 đến nay), hai công việc này được xác định là công việc nặng nhọc, độc ngại, nguy hiểm theo quy định như sau:

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành ra Thông tư 11/2020/TT- BLĐTBXH năm 2020 kèm theo Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Bác có thể tham khảo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm mà chúng tôi trích dẫn dưới đây:

>> Danh sách các ngành nghề, công việc được hưởng phụ cấp độc hại

- Đối với công việc là công nhân khai thác đá (công việc thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản, được xác định là điều kiện lao động loại IV) : Đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc: Làm việc trên các sườn núi đá, công việc nặng nhọc, nguy hiểm ảnh hưởng của bụi, ồn và rung rất lớn.

- Đối với công việc là Bắn mìn lộ thiên (công việc thuộc lĩnh vực khai thác khoáng sản, được xác định là điều kiện lao động loại V): Đặc điểm điều kiện lao động của nghề, công việc: Công việc nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của ồn, bụi và khí NO2.

Thứ hai: Điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi

Căn cứ quy định tại Điều 169 Bộ luật lao động 2019 thì điều kiện để nghỉ hưu đúng tuổi trong năm 2021 đối với lao động nam làm việc trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng và có thời gian tham gia đóng BHXH đủ 20 năm trở lên.

Trường hợp có 15 năm trở lên làm việc trong môi trường nặng nhọc, độc hại thì độ tuổi nghỉ hưu từ 55 tuổi 3 tháng đến 60 tuổi 3 tháng. Hiện nay bác có thời gian tham gia BHXH bắt buộc trên 20 năm, tuy nhiên năm nay bác 52 tuổi nên chưa đủ điều kiện nghỉ hưu đúng tuổi trong năm 2021.

Bác có thể nghỉ hưu trước độ tuổi quy định nếu đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm c khoản 1 Điều 55 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 (được sử dổi, bổ sung bởi điểm b Khoản 1 Điều 219 Bộ luật lao động 2019):

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 61% đến dưới 81%;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động khi bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Như vậy, vào năm 2021: bác 52 tuổi và có thời gian đóng BHXH bắt buộc trên 20 năm, (cụ thể là 31 năm 7 tháng ), bác có trên 15 năm làm  công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nhưng trong đó chỉ có 13 năm làm công việc đặc biệt nguy hiểm (bắn mìn lộ thiên). Vì vậy, nếu bác muốn nghỉ hưu trước tuổi trong năm 2021 thì phải thuộc trường hợp bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

Trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, bác sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu, mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị trừ 2%.

Bác có thể tham khảo bài viết về thủ tục để nghỉ hưu trước tuổi dưới đây:

>>Thủ tục giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

TƯ VẤN NHANH