Nông Bá Khu

Tiền dưỡng sức sau sinh 2023 hưởng thế nào?

Chế độ thai sản là một trong những chế độ Bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định. Mục đích nhằm bảo vệ thu nhập, lợi ích của người lao động nữ khi mang thai, sinh con, và nuôi con nhỏ. Ngoài ra, chế độ nghỉ dưỡng sức sau sinh là một phần của chế độ thai sản trong 30 ngày đầu sau khi kết thúc 6 tháng nghỉ thai sản.

1. Tư vấn hưởng chế độ, tiền dưỡng sức sau sinh

Việc công ty tuyên bố giải thể có ảnh hưởng gì đến chế độ thai sản của người lao động đang làm việc tại công ty không? Chế độ nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe sau khi sinh của người lao động nữ có được giải quyết không?

Mời bạn đọc quan tâm về vấn đề này tham khảo bài viết tư vấn giải quyết tình huống sau để biết thêm thông tin.

2. Hưởng tiền dưỡng sức sau thai sản như thế nào?

Câu hỏi:

Chào luật sư, cho em hỏi: Em nghỉ thai sản ngày 5/12/202x đến ngày 5/6/202x là hết hạn thai sản, nhưng công ty em vào ngày 1/4/202x đã tuyên bố giải thể, tất cả thủ tục giải thể, bảo hiểm công ty thực hiện đầy đủ cho người lao động đến hết tháng 3/2021. Khi hết hạn thai sản em có liên hệ bảo hiểm để hỏi có được làm thủ tục nhận tiền dưỡng sức sau khi sinh không thì được trả lời là không được. Như vậy là đúng hay sai? Xin chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Chào chị, cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, đối với yêu cầu hỗ trợ của chị chúng tôi đã tư vấn như sau:

- Quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản

Quyền lợi của người lao động được pháp luật bảo đảm dù cho công ty đã bị giải thể. Đối với chế độ thai sản thì người lao động phải đáp ứng đủ điều kiện về thời gian đóng BHXH trước khi sinh theo quy định tại Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

Do đó, nếu chị đã đóng đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì chị sẽ được hưởng chế độ thai sản, điều này không liên quan đến công ty giải thể. Trường hợp chị chưa được nhận chế độ thai sản trước khi công ty giải thể thì chị có thể tự nộp hồ sơ lên cơ quan BHXH. Hồ sơ bao gồm giấy chứng sinh và kèm theo sổ BHXH.

- Chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

Quy định pháp luật về chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản được căn cứ theo Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

Điều 41. Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khỏe chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.”

Theo đó, quy định về điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản là trong thời hạn trong 30 ngày đầu “làm việc” trở lại mà sức khỏe lao động nữ chưa hồi phục. Tức là khi người lao động đã kết thúc nghỉ thai sản và buộc phải quay trở lại công ty làm việc được công ty xét duyệt số ngày nghỉ phù hợp. Tuy nhiên trường hợp này công ty giải thể nên không thể quay trở lại làm việc do đó không đáp ứng điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Như vậy, trường hợp của chị sẽ chỉ được hưởng chế độ thai sản với mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Chị không thuộc trường hợp được hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi sinh.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Đăng ký tư vấn
Chat zalo