Nguyễn Nhàn

Đóng truy thu BHXH có được hưởng chế độ thai sản?

Khi tham gia quan hệ lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ tham gia đầy đủ, đúng hạn bảo hiểm xã hội cho người lao động đủ điều kiện tham gia bảo hiểm xã hội. Việc công ty chậm nộp tiền bảo hiểm xã hội sẽ dẫn đến quyền và lợi ích của người lao động bị ảnh hưởng. Vậy việc công ty chậm nộp có ảnh hưởng đến chế độ thai sản của lao động nữ không? Quý khách có thể tham khảo nội dung tư vấn dưới đây hoặc liên hệ với Luật Minh Gia để được chúng tôi giải đáp vấn đề của mình.

Nội dung câu hỏi:

Xin chào công ty Luật Minh Gia. Em vào làm trong doanh nghiệp từ tháng 1/2021, qua thời gian thử việc 3 tháng thì kí hợp đồng lao động, tức tháng 4/2021 nhưng phía công ty vẫn chưa đóng bảo hiểm xã hội cho em ngay. Đến nay, tháng 8/2021 thì doanh nghiệp mới đóng bảo hiểm xã hội cho em bắt đầu từ tháng 4/2021 cộng với số tiền phạt do doanh nghiệp đóng chậm. Em dự sinh vào ngày 1/11/2021. Vậy luật sư cho em hỏi trường hợp này em là người lao động nữ sinh con có được hưởng chính sách chế độ thai sản không ạ? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn chị đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với trường hợp chị đang vướng mắc Luật Minh Gia tư vấn như sau:

Thứ nhất, quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

Theo thông tin chị cung cấp, chị đang gặp vướng mắc trong việc xác định điều kiện hưởng chế độ thai sản của bản thân. Với điều kiện hưởng chế độ thai sản, tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 có quy định như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;                                                                                 

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

…”

Căn cứ theo quy định nêu trên, để được hưởng chế độ thai sản, lao động nữ phải đóng đủ 06 tháng bảo hiểm trở lên trong thời hạn 12 tháng trước khi sinh con.

Thời điểm 12 tháng trước khi sinh con được quy định cụ thể tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.

…”

Đối chiếu với trường hợp của chị, chị dự sinh vào ngày 1/11/2021, 12 tháng trước khi sinh con của chị được tính từ 11/2020 đến tháng 10/2021, trong thời gian này chị phải đóng từ đủ 06 tháng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên. Theo thông tin chị cung cấp, công ty bắt đầu tham gia bảo hiểm cho chị từ tháng 4/2021 đến tháng 10/2021 chị tham gia được 07 tháng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Thứ hai, đóng truy thu BHXH có ảnh hưởng đến chế độ thai sản?

Theo thông tin chị cung cấp thì công ty không thực hiện thủ tục tham gia BHXH cho chị ngay từ thời điểm tháng 4/2021 mà đến tháng 9/2021 mới kê khai bổ sung cho tháng 4/2021. Hiện nay pháp luật không có quy định về việc nộp truy thu BHXH thì không được hưởng chế độ thai sản. Trong trường hợp của chị, cơ quan BHXH đã thanh tra, kiểm tra, ra quyết định xử phạt và yêu cầu doanh nghiệp, người lao động nộp bổ sung số tiền đóng BHXH từ tháng 4/2021. Do vậy thời gian tham gia BHXH của chị đã được ghi nhận, theo các quy định nêu trên thì chị đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Tư vấn nhanh