LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Cộng nối thời gian đóng BHXH khi chưa nhận trợ cấp xuất ngũ.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi có thời gian đi bộ đội tháng 3/1987, được xuất ngũ về địa phương tháng 3/ 1991, chưa hưởng chế độ theo QĐ 62 của Chính Phủ, hiện nay tôi giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban mặt trận Phường từ năm 2014, đã tham gia BHXH bắt buộc từ khi giữ chức vụ chủ tịch UB mặt trân, với điều kiện trên tôi có được cộng nối thời gian tham gia quân đội để tính thời gian tham gia BHXH không?


Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Khoản 5 Điều 3 Luật bảo hiểm xã hội quy định: “5. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho đến khi dừng đóng. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội không liên tục thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội là tổng thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội.”

Mặt khác, Thông tư liên tịch số 101/2014/TTLT-BQP-BCA-BLĐTBXH có quy định:

7. Bổ sung Khoản 9 a vào Phần C Thông tư liên tịch số 148/2007/TTLT/BQP-BCA-BLĐTBXH như sau:

“9 a. Quân nhân, công an nhân dân phục viên, xuất ngũ, thôi việc trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị,… mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong Quân đội, Công an trước đó với thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội…”

Căn cứ từ những quy định trên thì nếu bác chưa hưởng trợ cấp xuất ngủ thì thời gian bác đóng bảo hiểm xã hội trong quân đội sẽ được cộng dồn với thời gian bác đóng bảo hiểm xã hội hiện tại để tính tổng thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

 

Trân trọng !
Luật Gia: Nguyễn Thảo - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH