LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Bị kiểm điểm có được xét nâng lương trước thời hạn không?

Câu hỏi: Tôi là công chức một cơ quan nhà nước, trong năm 2017 tôi mắc phải sai phạm và cơ quan có đề nghị kiểm điểm, nhưng kết quả kiểm điểm của tôi chỉ kiểm điểm rút kinh nghiệm chứ không có nằm trong các hình thức kỷ luật theo luật cán bộ, công chức. tôi cũng nghiên cứu các văn bản quy định nhưng không có trường hợp kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Vậy cho tôi hỏi trong năm 2017 tôi có được đề nghị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ không? có được nâng lương trước thời hạn không (tôi được bằng khen UBND tỉnh trong năm 2016)? xin luật sư tư vấn giúp tôi. cảm ơn nhiều.

Trả lời: Chào anh/chị! Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi tư vấn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV:

"1. Chế độ nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ:

a) Điều kiện và chế độ được hưởng:

Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 1 Thông tư này đạt đủ 02 tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư này và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản, nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Thông tư này".

>> Tư vấn quy định về xét nâng lương trước hạn, gọi: 1900.6169

Tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV:

- Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực trở lên;

- Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Như vậy, nếu như anh đạt đủ 2 tiêu chuẩn trên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, còn thiếu từ 12 tháng trở xuống để được nâng bậc lương thường xuyên thì được xét nâng một bậc lương trước thời hạn. Việc bị kiểm điểm rút kinh nghiệm không phải là hình thức xử lý kỷ luật, do đó anh/chị không bị vi phạm tiêu chuẩn 2.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ vui lòng liên hệ bộ phận luật sư trực tuyến của chúng tôi để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169