LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Có nên nghỉ hưu trước tuổi do sức khỏe suy giảm hay đợi đến khi đủ tuổi?

Xin chào Luật sư. Tôi sinh ngày 18/10/1965, tham gia BHXH từ tháng 6/1993 đến nay, trong đó từ tháng 6/1993 đến tháng 11/2012 là 19 năm 7 tháng hưởng lương theo HS của nhà nước là 3,990. Từ tháng 5/2013 đến nay theo Bảng lương của doanh nghiệp. Nay tôi nghe nói nếu đợi đến 55 tuổi mới chốt sổ hưu thì sẽ thiệt thòi nên tôi dự định cuối năm nay 2017 sẽ xin chốt sổ để hưởng chế độ hưu vì sức khỏe cũng không ổn. Mong Luật sư tư vấn giúp tôi. Xin cảm ơn nhiều!

Trả lời: Đối với yêu cầu hỗ trợ của anh/chị chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây: 

>> Nghỉ hưu trước vào thời điểm nào có lợi nhất?

Theo thông tin chị cung cấp thì tháng 11/2017 chị đủ 52 tuổi và có trên 20 năm đóng BHXH bắt buộc.  Để được nghỉ hưu trong năm 2017 thì chị  phải đi giám định sức khỏe, nếu suy giảm khả năng lao động 61% thì có thể nghỉ hưu trước tuổi (Căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014).

Trường hợp nghỉ hưu do suy giảm khả năng lao động thì mức hưởng lương hưu theo quy định tại Khoản 3 Điều 56 Luật BHXH 2014:

"3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 06 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 06 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi".

Trường hợp chị chốt sổ trong năm 2017 nhưng chưa đủ điều kiện để nghỉ hưu (đúng tuổi hay trước tuổi) thì chế độ hưu trí của chị sẽ được giải quyết theo chế độ tại thời điểm chị đủ điều kiện hưởng lương hưu.

"Giải đáp vướng mắc về nghỉ hưu trước tuổi, gọi: 1900.6169 "

-------

Câu hỏi thứ 2 - Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu quy định thế nào?

Luật sư xin cho em hỏi. Ba em công tác từ năm 1981 đến nay là 36 năm 5 tháng. Đến tháng 4 năm 2018 thì đúng tuổi hưu. Trong năm 2017 em được biết là những ai tham gia trên 25 năm thì sẽ được tính thêm 1 khoản tiền tham gia trên 25 năm nữa. Và lương hưu đc tính theo mức lương 5 năm cuối nên hệ số sẽ cao. Vậy nếu đến năm 2018 ba em hưởng hưu có được chi trả số tiền vượt trên 25 năm hay không? Và mức hưởng lương hưu có còn được tính như năm 2017 hay không?

Trả lời:

Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi đã tư vấn trường hợp tương tự sau đây: 

>> Nghỉ hưu và điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Luật BHXH 2014

Về mức hưởng lương hưu đối với lao động nam vào năm 2018 được quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

"2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;".

Như vậy, nếu nghỉ hưu vào năm 2018 bố bạn có 37 năm tham gia BHXH, mức hưởng lương hưu được tính như sau:

- 16 năm đầu tham gia BHXH = 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

- 15 năm tiếp theo tham gia BHXH: 15 x 2% = 30% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội 

Như vậy, với 31 năm đóng BHXH, bố bạn sẽ được hưởng mức tối đa là 75% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH sẽ không có sự khác biệt giữa năm 2017 và 2018 (trường hợp của bố bạn là tính theo 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu).

Về khoản trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, căn cứ Điều 58 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

'1. Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

2. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội".

Như vậy, với 37 năm tham gia BHXH, trong đó 31 năm đầu tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu là 75%. Bố bạn có 6 năm đóng BHXH để tính hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, tương ứng với 3 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

TƯ VẤN NHANH