LS Trần Khánh Thương

Có nên huỷ sổ BHXH ở công ty cũ để tham gia lại từ đầu không?

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động ngoài những quyền và nghĩa vụ phải thực hiện về tiền lương, các chế độ người lao động được hưởng theo quy định của pháp luật lao động thì người sử dụng lao động còn phải có trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động để người lao động có thể tiếp tục tham gia BHXH ở các nơi khác hoặc hưởng các quyền lợi của bảo hiểm xã hội. Vậy trình tự, thủ tục phải thực hiện như thế nào?

Câu hỏi:

Chào luật sư: Tôi có tham gia đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ. Thời gian mới đóng được khoảng 5 tháng. Nay tôi đã nghỉ việc ở công ty cũ, và chyển sang làm tại công ty mới. Vậy cho tôi hỏi có nên rút bảo hiểm ở công ty cũ, chuyển sang công ty mới hay nên làm lại từ đầu. Tại bên công ty mới yêu cầu thanh toán bảo hiểm sổ công ty cũ. Xin tư vấn thêm các thủ tục đi kèm. Rất cảm ơn bạn!

Luật sư tư vấn:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi tư vấn như sau:

1. Về trách nhiệm chốt sổ bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 21 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“5. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.

Do đó, căn cứ theo quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn, khi chấm dứt hợp đồng lao động công ty cũ của bạn sẽ phải có trách nhiệm phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

- Về thủ tục thực hiện chốt sổ BHXH

Theo công văn 1734/BHXH-QLT và Quyết định số 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó bên công ty cũ bạn sẽ chuẩn bị hồ sơ như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục báo giảm lao động:

- Hồ sơ gồm có:

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT (Mẫu D02-TS);

+ Quyết định cho nghỉ việc, chuyển công tác,…;

Bước 2: Thực hiện chốt sổ bảo hiểm cho người lao động:

- Hồ sơ bao gồm:

+ Sổ bảo hiểm của người chấm dứt hợp đồng lao động;

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (TK1-TS);

2. Về việc tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới

Theo quy định Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì Sổ bảo hiểm xã hội được cấp cho từng người lao động để theo dõi việc đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội là cơ sở để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định. Căn cứ theo quy định tại Điều 46 Quyết định 595/QĐ- BHXH thì mỗi người chỉ được sử dụng một sổ bảo hiểm. Do đó, khi làm việc ở công ty mới và có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc thì bạn phải tham gia tiếp tục vào số sổ cũ của mình. Trong trường hợp này, khi bạn vẫn chưa nhận lại được sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ thì trước hết bạn có thể cung cấp số sổ bảo hiểm xã hội cho công ty mới để tham gia tiếp bảo hiểm xã hội.

Trường hợp khi bạn chuyển công việc qua công ty mới sau khi đã hoàn thành thủ tục chốt sổ bảo hiểm tại công ty cũ thì công ty mới có nghĩa vụ tiếp tục đóng bảo hiểm cho bạn, theo thủ tục sau:

- Hồ sơ tham gia BHXH bao gồm:

+ Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn vị tham gia BHXH, BHYT (TK3-TS);

+ Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BH TNLĐ-BNN (Mẫu D02-TS);

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc ngày có hiệu lực của quyết định tuyển dụng người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định.

Như vậy, khi người lao động chấm dứt hợp động lao động tại một công ty thì công ty đó có nghĩa vụ hoàn tất thủ tục chốt sổ bảo hiểm cho người lao động. Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội thì mỗi người sẽ chỉ được sử dụng một sổ bảo hiểm duy nhất nên việc bảo quản sổ từ công ty này qua công ty khác là việc hết sức cần thiết để tránh được các thiệt hại hoặc gặp phải những vướng mắc khi làm hồ sơ hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo