LS Vũ Thảo

Có được bồi thường bằng đất khi bị thu hồi đất thổ cư không?

Gia đình em có 500 m2 đất ở tại nông thôn. Nhưng vừa rồi có dự án mở rộng đường đi qua đất nhà em và bị thu hồi 178m2 vậy gia đình em xin được đền bù bằng đất có được không? Khung giá theo nhà nước hay theo giá thị trường hiện tại?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 
Thứ nhất, sau khi bị thu hồi 178m2 gia đình bạn có thể được đền bù bằng đất ở.

Nguyên tắc bồi thưởng đất được quy định trong Luật Đất đai 2013 như sau:

1. Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

3. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật”.

Theo thông tin bạn cung cấp, gia đình bạn bị thu hồi 178m2 (trong tổng số 500m2 – gia đình bạn vẫn còn đất ở, nhà ở). Theo quy định khoản b Điều 79 Luật Đất đai 2013: “Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở”.

Như vậy, gia đình bạn được bồi thường bằng tiền tương đương với phân diện tích bị thu hồi. Tuy nhiên, nếu địa phương của bạn có điều kiện quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

Thứ hai, về mức bồi thường đất thổ cư bị thu hồi theo quy định của pháp luật.

Nếu đất thu hồi của gia đình bạn được bồi thường thì mức bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất. Khi bị thu hồi, gia đình bạn sẽ được bồi thường theo mức giá đất thổ cư mà pháp luật quy định.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Có được bồi thường bằng đất khi bị thu hồi đất thổ cư không?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

C.V Trần Thị Thúy Hiên - Luật Minh Gia

>> Yêu cầu tư vấn nhanh