LS Vũ Thảo

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất chung của vợ chồng như thế nào?

Nội dung yêu cầu tư vấn: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi tên hai vợ chồng. Nay người vợ muốn chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất của mình trong tài sản chung là quyền sử dụng đất ấy và có sự đồng ý của người chồng thì có được không? Và nếu được thì có phải thông qua một văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân hay một văn bản nào khác? quy định pháp luật về trường hợp này thế nào?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn đến công ty luật Minh Gia, về trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Trong trường hợp này người vợ có thể chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất của mình tron tài sản chung là quyền sử dụng đất ấy nhưng cần có văn bản thỏa thuận chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Cụ thể là:

Hiện tại, mảnh đất đó đang là tài sản chung của vợ chồng bạn, nếu bạn chuyển nhượng phần quyền sử dụng đất của bạn (có sự đồng ý của chồng) thì về mặt pháp luật giao dịch này vẫn là chuyển nhượng tài sản chung của vợ chồng vì trên giấy tờ phần đất đó vẫn thuộc sở hữu chung của hai vợ chồng bạn.

Trong trường hợp này, bạn và chồng bạn cần thực hiện việc thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng là mảnh đất đất đó theo quy định tại điều 38 Luật hôn nhân gia đình:

“1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung….
 
2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo yêu cầu của pháp luật.
 
3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng”

Trong văn bản thỏa thuận cần chứa những thông tin sau:
            
- Lý do chia tài sản.
 
- Tài sản thỏa thuận chia (ghi rõ mảnh đất cần chia), nội dung chia (diện tích phân chia như thế nào)
 
- Thời điểm có hiệu lực của thỏa thuận chia tài sản chung
 
- Có công chứng hoặc chứng thực hợp pháp.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Chuyển nhượng quyền sử dụng đất chung của vợ chồng như thế nào?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp.

Hotline: 1900 6169