LS Phùng Gái

Chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất mặt nước nuôi trồng thủy sản?

Câu hỏi tư vấn: chào Luật sư! tôi có một vài vấn đề vướng mắc cần sự tư vấn của Luật sư: 1. Gia đình tôi có thực hiện dồn điển đổi thửa, sau khi thực hiện dự án thì tất cả các thửa đất (thuộc đất chuyên trồng lúa nước) của gia đình đã được tập trung thành 1 ô. Nay tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất sang đất mặt nước chuyên dùng để đào ao thả cá có được không


Nếu được thì tôi cần phải thực hiện những thủ tục gì? trình tự như thế nào? Và tôi có thể tham khảo tài liệu luật có liên quan ở luật, nghị định, thông tư nào?

2. Sau khi chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản thì tôi có được phép sử dụng diện tích mặt nước đó kết hợp với sản xuất kinh doanh - dịch vụ phi nông nghiệp được không? Nếu được thì Dựa theo cơ sở pháp lý nào để tôi được phép thực hiện?

Tôi xin trân thành cảm ơn!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn tới công ty Luật Minh Gia, với trường bạn của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Theo quy định của Luật đất đai 2013 về trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất.

Điều 57. Chuyển mục đích sử dụng đất

1. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm:

a) Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

b) Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

c) Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

d) Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

đ) Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

e) Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

g) Chuyển đất
xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

2. Khi chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều này thì người sử dụng đất phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; chế độ sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất được áp dụng theo loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng
.

Như vậy, với thông tin bạn cung cấp thì hiện tại toàn bộ số đất của bạn là đất trồng lúa, nay muốn chuyển sang đất mặt nước chuyên dùng để đào ao thả cá. Thì theo quy định bạn hoàn toàn có thể tiến hành chuyển mục đích sử dụng đất, căn cứ vào quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 57 Luật đất đai 2013 như đã được trình bày trên.

-Về thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất: Theo quy định của Luật đất đai thì chuyển mục đích sử dụng đất bạn cần cung cấp giấy tờ sau:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

+ Sau khi hoàn tất thủ tục sẽ tiến hành nộp cho cơ quan tài nguyên và môi trường để được giải quyết.

Cụ thể: Điều 69 luật đất đai quy định trình tự thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.
 
Điều 69. Trình tự, thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Người sử dụng đất nộp đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

2. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

Đối với trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của người đang sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thì thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời với thủ tục cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3. Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.


- Sau khi chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôi trồng thủy sản thì bạn chỉ được phép sử dụng mặt nước đó để nuôi trồng thủy sản như đã đăng ký trên giấy chuyển mục đích sử dụng đất.
 
Trong trường hợp bạn muốn sử dụng diện tích mặt nước đó kết hợp với sản xuất kinh doanh - dịch vụ phi nông nghiệp thì khi làm đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất bạn sẽ tiến hành liệt kê những mục đích mà bạn muốn sử dụng trên diện tích đó sau đó nộp cho cơ quan tài nguyên môi trường để được giải quyết.

-Về căn cứ pháp lý: Bạn có thể tham khảo tại đây:https://luatminhgia.com.vn/luat/luat-dat-dai-moi-so-45-2013-qh13.aspx