Trần Phương Hà

Chưa trả hết tiền mua nhà ở xã hội thì có được phép bán hay không ?

Luật sư tư vấn các điều kiện để thực hiện việc mua, bán nhà ở xã hội. Bên mua nhà ở xã hội chưa trả hết tiền mua nhà thì có được bán không. Nội dung tư vấn như sau

 

Nội dung câu hỏi: Chào Luật sư! Luật sư có thể giải đáp cho tôi một số vấn đề về mua, bán và chuyển nhượng nhà ở xã hội hiện nay. Cụ thể như sau: Tôi là một nhân viên văn phòng, tôi muốn mua lại lại 1 căn nhà ở xã hội của người khác. Hiện tại chủ căn nhà mới mua được 3 năm và chưa trả hết số tiền. Vậy tôi xin hỏi luật sư bây giờ tôi có thể mua lại căn nhà đó được không, lúc này chủ căn nhà có sang tên được cho tôi không, và nếu được tôi cần làm những giấy tờ, văn bản như thế nào thì hợp pháp? 

 

Trả lời:Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Gia, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau

 

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 62 Luật nhà ở 2014, bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường khi đã được cấp Giấy chứng nhận và đảm bảo về thời hạn để được chuyển nhượng. Cụ thể

 

“Điều 62. Nguyên tắc cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội

 

...4. Bên thuê mua, bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ thời điểm thanh toán hết tiền thuê mua, tiền mua nhà ở; trường hợp trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua, bên thuê mua đã thanh toán hết tiền mua, thuê mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội đó hoặc bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội nếu đơn vị này không mua với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

5. Bên mua, bên thuê mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau thời hạn 05 năm, kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế; trường hợp bán cho đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội quy định tại Luật này thì chỉ được bán với giá tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội cùng loại tại cùng địa điểm, thời điểm bán và không phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

 

Đối với hộ gia đình, cá nhân thuộc diện được tái định cư mà thuê mua, mua nhà ở xã hội thì được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho các đối tượng có nhu cầu sau khi đã thanh toán hết tiền mua, tiền thuê mua nhà ở và được cấp Giấy chứng nhận nhưng phải nộp tiền sử dụng đất cho Nhà nước theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật thuế.

 

6. Mọi trường hợp cho thuê, cho thuê mua, bán nhà ở xã hội không đúng quy định của Luật này thì hợp đồng cho thuê, thuê mua, mua bán nhà ở không có giá trị pháp lý và bên thuê, thuê mua, mua phải bàn giao lại nhà ở cho đơn vị quản lý nhà ở xã hội; trường hợp không bàn giao lại nhà ở thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có nhà ở tổ chức cưỡng chế để thu hồi lại nhà ở đó.”

 

Việc xử lý tiền thuê, tiền mua nhà ở được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự; việc xử lý tiền thuê mua nhà ở xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 135 của Luật này.”

 

Đối chiếu với trường hợp cụ thể của bạn, hiện tại bên bán nhà ở xã hội chưa trả hết số tiền mua nhà cho chủ đầu tư nên không được phép bán lại cho bạn. Sau thời gian 5 năm kể từ khi đã thanh toán hết tiền mua cho chủ đầu tư thì mới được phép bán lại cho bạn. Trường hợp đã thanh toán đủ số tiền mua nhà với chủ đầu tư và có nhu cầu muốn bán trong thời gian 5 năm kể từ thời điểm thanh toán hết tiền mua thì bạn phải thuộc đối tượng được mua nhà ở xã hội.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng

Phòng Luật sư tư vấn Đất đai- Công ty Luật Minh Gia.

Hỏi tư vấn qua điện thoại