Hoàng Thị Nhàn

Chia tài sản khi ly hôn và quyền lợi của con chung, con riêng?

Luật sư cho hỏi về vấn đề chia tài sản khi ly hôn như sau: Tôi và chồng kết hôn năm 1989, và có một đứa con chung sinh năm 1990. Trước đó chồng tôi có quen một người phụ nữ khác và có một đứa con sinh năm 1989,khai sinh 1990. Hai người không đăng kí kết hôn và tôi vẫn chưa biết chính xác có phải con ruột của chồng tôi hay không.

Theo tôi biết chồng tôi và người phụ nữ quen nhau không lâu, không sống chung và cũng không phát sinh tài sản. Sau khi tôi sinh con người khác mới bế con riêng về cho chồng tôi, tôi mới biết là chồng có con riêng. 25 năm qua con riêng của chồng tôi ở với các em của gia đình chồng. Hiện tại chồng tôi và con riêng gây áp lực cho tôi rất lớn. Chồng tôi thua số đề phải bán đất đai trả nợ, nay tôi và chồng còn 2 căn nhà hiện đang sống. Tuy nhiên thời gian gần đây chồng tôi lại đam mê số đề, rồi con riêng của chồng lại về ở chung khiến gia đình tôi đi đến mâu thuẫn này đến mâu thuẫn khác khiến tôi phải bỏ nhà đi và quyết định ly hôn. Tôi muốn đảm bảo quyền lợi của tôi và con của tôi ở mức tối đa thì tôi nên làm gì, vì nếu không ly hôn sớm để phân chia tài sản thì chồng tôi lại làm thêm nợ nần.tôi phải vay mượn ở ngoài để trả. Nhưng nếu li hôn, thì có thể phần tài sản của chồng tôi sẽ để lại hết cho con riêng của chồng. Con chung của chúng tôi sẽ bị mất quyền lợi. Hi vọng luật sư giúp tôi 1 phương án tốt nhất. Vì bản thân 2 vợ chồng tôi cũng đã hơn 60 tuổi. Xin cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bác đã gửi thư tư vấn đến công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bác chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, bác lo lắng việc không ly hôn sớm thì chồng bác ham mê số đề tạo ra các khoản nợ và bác lại phải vay tiền trả. Về vấn đề này Luật hôn nhân và gia đình 2014 có quy định:
 
Điều 27. Trách nhiệm liên đới của vợ, chồng
 
1. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới đối với giao dịch do một bên thực hiện quy định tại khoản 1 Điều 30 hoặc giao dịch khác phù hợp với quy định về đại diện tại các điều 24, 25 và 26 của Luật này.
 
2. Vợ, chồng chịu trách nhiệm liên đới về các nghĩa vụ quy định tại Điều 37 của Luật này.”
 
 
“  Điều 30. Quyền, nghĩa vụ của vợ, chồng trong việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình
 
1. Vợ, chồng có quyền, nghĩa vụ thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình.”
 
Điều 37. Nghĩa vụ chung về tài sản của vợ chồng
 
Vợ chồng có các nghĩa vụ chung về tài sản sau đây:
 
1. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do vợ chồng cùng thỏa thuận xác lập, nghĩa vụ bồi thường thiệt hại mà theo quy định của pháp luật vợ chồng cùng phải chịu trách nhiệm;
 
2. Nghĩa vụ do vợ hoặc chồng thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình;
 
3. Nghĩa vụ phát sinh từ việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung;
 
4. Nghĩa vụ phát sinh từ việc sử dụng tài sản riêng để duy trì, phát triển khối tài sản chung hoặc để tạo ra nguồn thu nhập chủ yếu của gia đình;
 
5. Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do con gây ra mà theo quy định của Bộ luật dân sự thì cha mẹ phải bồi thường;
 
6. Nghĩa vụ khác theo quy định của các luật có liên quan.”
 
Như vậy, việc chơi số đề dẫn đến các khoản nợ của chồng bác không thuộc trách nhiệm liên đới theo các quy định nêu trên nên bác không có trách nhiệm phải trả nợ cho chồng.
 
 
Thứ hai, về vấn đề phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn, Điều 59 Luật hôn nhân và gia đình 2014  có quy định như sau
 
"Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn
 
1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.
 
Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.
 
2. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:
 
a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;
 
b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;
 
c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;
 
d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.
 
3. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
 
4. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.
 
Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.
 
5. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.”

 

Như vậy, khi ly hôn tài sản sẽ được chia cho vợ và chồng theo đúng quy định của pháp luật, đồng nghĩa với việc tài sản được chia cho ai sẽ thuộc tài sản riêng của người đó. Khi đó, việc chồng bác để lại khối tài sản được chia cho con riêng của ông hoàn toàn theo ý chí của chồng bác. Bác cũng như con ruột của hai người không có quyền yêu cầu chồng bác để lại một phần hay toàn bộ tài sản riêng của ông cho con bác.

Hotline: 1900 6169