Lại Thị Nhật Lệ

Mức hưởng thai sản của chồng quy định như thế nào?

Chế độ thai sản thường được biết đến là chế độ giành cho người phụ nữ đang mang thai hoặc nuôi con. Song hiện nay, nhằm đảm bảo tốt nhất lợi ích của lao động nam (chồng) tham gia bảo hiểm xã hội nhưng có vợ không tham gia bảo hiểm xã hội đang trong thời kỳ mang thai, người chồng cũng được hưởng những quyền lợi nhất định khi vợ mang thai. Qua bài viết này Luật Minh Gia tư vấn quy định về chế độ và mức hưởng thai sản của chồng như sau:

1. Tư vấn quy định về chế độ thai sản của chồng

- Hiện nay, có rất nhiều người thắc mắc về việc hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam khi người vợ mang thai, sinh con và nuôi con,…Vậy điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với nam giới được quy định như thế nào? Những chế độ hưởng được quy định ra sao?

- Nếu bạn cũng vướng mắc về các vấn đề như đã đề cập thì có thể liên hệ với công ty Luật Minh Gia, chúng tôi có đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp luật lao động, bảo hiểm tự tin sẵn sàng hỗ trợ tư vấn cho bạn về các vấn đề liên quan đến chế độ thai sản.

2. Mức hưởng chế độ thai sản cho chồng khi vợ sinh con

Câu hỏi:

Hiện nay tôi đang là công chức cấp xã đang làm việc và đã đóng bảo hiểm xã hội nhiều năm, vợ tôi không tham gia bhxh đã sinh con được 2 tháng. Xin hỏi trường hợp của tôi có được hưởng chế độ thai sản cho lao động nam không?

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi yêu cầu tư vấn tới Luật Minh Gia, sau khi nghiên cứu trường hợp của bạn chúng tôi đưa ra nội dung tư vấn như sau:

1. Về điều kiện hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam

Theo điểm e Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, lao động nam được hưởng chế độ thai sản nếu có đủ 02 điều kiện sau:

- Đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH).

- Có vợ sinh con

Vậy trong trường hợp này, anh đang tham gia bảo hiểm xã hội và có vợ sinh con nên sẽ là đối tượng được hưởng chế độ thai sản đối với lao động nam.

>> Tư vấn chế độ thai sản đối với lao động nam, gọi: 1900.6169

2. Các chế độ chồng được hưởng khi vợ mang thai, sinh con, nuôi con

- Chế độ nghỉ việc, mức hưởng chế độ khi vợ sinh con

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về Thời gian hưởng chế độ khi sinh con như sau:

“… 2. Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội khi vợ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản như sau:

a) 05 ngày làm việc;

b) 07 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi;

c) Trường hợp vợ sinh đôi thì được nghỉ 10 ngày làm việc, từ sinh ba trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 03 ngày làm việc;

d) Trường hợp vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật thì được nghỉ 14 ngày làm việc.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản này được tính trong khoảng thời gian 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con.

…”

Như vậy, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày vợ sinh con, lao động nam được nghỉ việc từ 5 ngày đến 14 ngày tùy thuộc vào từng trường hợp cụ thể. Mức hưởng theo quy định tại Khoản 1 Điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 được tính như sau: 

Mức hưởng = Mức lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng thai sản/24 x số ngày được nghỉ.

- Hưởng trợ cấp một lần, mức hưởng trợ cấp khi sinh con

Theo quy định tại Điều 38 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng trợ cấp một lần đối với lao động nam được xác định như sau: "...Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.”

Tại Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

“2. Điều kiện hưởng trợ cấp một lần khi sinh con được hướng dẫn cụ thể như sau:

a. Đối với trường hợp chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

…”

Theo những thông tin mà anh cung cấp thì vợ của anh đã sinh con được 02 tháng nên chế độ nghỉ việc khi vợ sinh con anh sẽ không được hưởng nữa vì thời gian hưởng được tính trong khoảng thời gian ngày 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con. Về mức hưởng trợ cấp một lần, anh có thông tin rằng mình đã tham gia bảo hiểm xã hội được nhiều năm nhưng không nói rõ về thời gian tham gia.

Vậy để đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần anh phải tham gia bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Khi đủ những điều kiện trên, mức hưởng trợ cấp một lần được xác định bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 (đồng), vậy mức hưởng trợ cấp một lần trong trường hợp chi có mình anh (là cha) tham gia bảo hiểm xã hội là 1.490.000 x 2 = 2.980.000 (đồng).

TƯ VẤN NHANH