Lò Thị Loan

Chế độ lao động nữ được hưởng khi sinh con?

Khi nghỉ sinh con một trong những quyền lợi người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được hưởng là chế độ thai sản. Tuy nhiên, không phải ai tham gia bảo hiểm xã hội cũng được hưởng chế độ này. Vậy điều kiện để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con được pháp luật quy định như thế nào? Nếu đáp ứng đủ điều kiện thì thủ tục hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm những gì?

Để được giải đáp những vấn đề về chế độ bảo hiểm xã hội bạn có thể liên hệ với Luật Minh Gia chúng tôi. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi về chế độ thai sản:

Câu hỏi đề nghị tư vấn: Thưa các anh chị luật sư! Anh chị cho tôi hỏi: Tôi là giáo viên đã tham gia BHXH từ năm 20xx cho đến nay. Tôi có thai được 4 tháng. Nhưng do sức khỏe thai sản tôi xin nghỉ không lương đến nay. Vậy quý anh chị cho tôi hỏi vậy tôi có được hưởng chế độ thai sản hay không? Hồ sơ cần chuẩn bị những gì? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời tư vấn: Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, Đối với yêu cầu hỗ trợ của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, điều kiện hưởng chế độ thai sản khi sinh con

Theo quy định tại Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện hưởng chế độ thai sản:

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn, căn cứ vào ngày dự sinh của mình bạn có thể tính 12 tháng trước sinh là từ khoảng thời gian nào đến khoảng thời gian nào. Nếu trong khoảng thời gian 12 tháng này bạn đóng đủ 06 tháng, không cần liên tục thì bạn sẽ đáp ứng đủ điều kiện và được hưởng chế độ thai sản khi sinh con.

Thứ hai, về thủ tục hồ sơ hưởng chế độ thai sản

Theo quy định tại Điều 101 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

Điều 101. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản

1. Hồ sơ hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con bao gồm:

a) Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con;

b) Bản sao giấy chứng tử của con trong trường hợp con chết, bản sao giấy chứng tử của mẹ trong trường hợp sau khi sinh con mà mẹ chết;

c) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về tình trạng người mẹ sau khi sinh con mà không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con;

d) Trích sao hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện của người mẹ trong trường hợp con chết sau khi sinh mà chưa được cấp giấy chứng sinh;

đ) Giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc lao động nữ phải nghỉ việc để dưỡng thai đối với trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 31 của Luật này.

5. Danh sách người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản do người sử dụng lao động lập.

Căn cứ theo quy định trên đối chiếu với trường hợp của bạn, nếu bạn vẫn tiếp tục làm việc tại đơn vị, đơn vị đó sẽ có trách nhiệm làm thủ tục hồ sơ xin hưởng chế độ thai sản cho bạn. Hồ sơ bạn cần chuẩn bị gửi cho đơn vị là: Bản sao giấy khai sinh hoặc bản sao giấy chứng sinh của con.

Hotline: 1900 6169