LS Hồng Nhung

Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục cấp giấy phép xây nhà ở

Nội dung tư vấn: Gia đình em có mảnh đất rộng 10000m2. Lịch sử mảnh đất như sau : trước năm 2007 là khu ruộng trũng cấy lúa 1 vụ/ năm ( của nhiều hộ gia đinh). Gia đình em đã mua lại và đổi ruộng khu vực khác cho những hộ gia đình trên. Tất cả việc mua và đổi trên đều có giấy tờ chứng nhân. Sau đó gia đình đã mang toàn bộ giấy tở trên ra uỷ ban xã làm bản chứng nhận có con dấu uỷ ban
Trong bản chứng nhận trên uỷ ban có ghi rõ gia đình em là chủ sử dụng hợp pháp và ko có tranh chấp trên khu đất trên. cùng với đó gia đình được phép chuyển đổi mục đích sử dụng từ cấy lúa hàng năm sang đào ao thả cá và chăn nuôi trang trại. cũng năm 2007 gia đình em đã tiến hành đào ao và xây dựng truồng trại để chăn nuôi và xây nhà cấp 4 để ở trên mảnh đất cho đến nay.
Câu hỏi của em là:
1. Em muốn xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất trên thì phải làm thủ tục gì ? có thể xin cấp sổ đỏ cho khu đất trên ko? ( cả khu hoặc một phần đất)
2. Nếu em muốn xây dựng nhà kiên cố bê tông cao tầng( 2 tầng) trên khu đất này có đuọc ko ? và cần phải làm thủ tục gì nếu được?
Em xin chân thành cảm ơn và mong sớm nhận được hồi âm từ quý công ty!

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn chúng tôi xin tư vấn như sau:

Về xin giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Theo Điều 100 Luật đất đai 2013 quy định về Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất:
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.
2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất….

Theo thông tin bạn cung cấp, tất cả việc mua và đổi trên đều có giấy tờ chứng nhân. Sau đó gia đình bạn đã mang toàn bộ giấy tở trên ra uỷ ban xã làm bản chứng nhận có con dấu uỷ ban; trong bản chứng nhận trên uỷ ban có ghi rõ gia đình bạn là chủ sử dụng hợp pháp và không có tranh chấp trên khu đất đó. Như vậy, gia đình của bạn có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khu đất đó và bạn có thể nộp hồ sơ yêu cầu cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Việc nộp hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định như sau: Người xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại nông thôn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì nộp hồ sơ tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;
Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đât;
- Xác nhận của UBND xã nơi có đất ( đất không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; đất được  sử dụng ổn định từ trước 01/7/2004)
 - Ngoài ra, gia đình cần cung cấp biên lai nộp thuế sử dụng đất ( nếu còn) để chứng minh việc sử dụng đất ổn định.Hồ sơ đầy đủ được nộp tại bộ phận một cửa thuộc UBND xã hoặc  trực tiếp  tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc UBND huyện.

Về thủ tục cấp giấy phép xây nhà ở:

Thứ nhất, điều kiện để công trình xây dựng được cấp giấy phép xây dựng:
Theo quy định tại Điều 5, Điều 6 Nghị định 64/2012/NĐ – CP về cấp giấy phép xây dựng, công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ để được cấp phép xây dựng phải đáp ứng các điều kiện phù hợp với kế hoạch chi tiết xây dựng, mục đích sử dụng đất, kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Tuân thủ các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; đảm bảo an toàn công trình và công trình lân cận…

Thứ hai, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:
Theo Điều 95 Luật xây dựng năm 2014 quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới gồm:
1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới đối với nhà ở riêng lẻ gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng;
b) Bản sao một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;
c) Bản vẽ thiết kế xây dựng;
d) Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề.

Thứ ba, theo quy định tại khoản 6 Điều 9 Nghị định 64/2012/NĐ – CP về thời gian cấp giấy phép xây dựng:
Kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong 15 ngày làm việc đối với nhà ở riêng lẻ tại đô thị; 10 ngày làm việc đối với nhà ở nông thôn.

Thứ tư, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng:
Theo quy định tại Điều 14 Nghị định 64/2012/NĐ – CP, đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ:
Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ ở đô thị thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.
Ủy ban nhân dân xã cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do mình quản lý.

Thứ năm, khoản phí phải nộp khi xin cấp giấy phép xây dựng:
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Thông tư 02/2014/TT – BTC, lệ phí không quá 75.000 đồng/1 giấy phép.
Căn cứ vào các quy định trên, bạn có thể lựa chọn quy định cụ thể để áp dụng vào trường hợp của mình.
 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn yêu cầu tư vấn: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thủ tục cấp giấy phép xây nhà ở. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ qua Email hoặc gọi điện đến bộ phận luật sư tư vấn trực tuyến - Số điện thoại liên hệ 1900.6169 để được giải đáp, hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng!
CV Dương Chiến – Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn