LS Dương Châm

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2022

Lương hưu là khoản tiền do BHXH chi trả hàng tháng căn cứ trên quá trình người lao động tham gia BHXH. Trong một số trường hợp, người lao động nghỉ việc khi tham gia đủ 20 năm BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu, vậy việc hưởng lương hưu được giải quyết thế nào? Chế độ được hưởng sẽ giải quyết theo quy định tại thời điểm nghỉ việc hay xét tại thời điểm đủ điều kiện hưởng lương hưu? Bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây của Luật Minh Gia:

Câu hỏi: Xin cho tôi được hỏi, tôi sinh năm 1974, lao động nữ tính đến tháng 02/2022 tôi đóng bảo hiểm XH được tròn 20 năm. Tôi Nghỉ đóng BHXH chờ đến tuổi để về hưu thì khi đó tôi được hưởng lương hưu bao nhiêu %? Nếu tôi đóng thêm 7 tháng nữa thì % lương hưu có tăng không? và tăng bao nhiêu %? Chế độ của tôi được xét tại thời điểm nào? Xin cảm ơn

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tư vấn đến Công ty luật Minh Gia. Với trường hợp của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc bảo lưu thời gian đóng BHXH:

Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.

Theo quy định của pháp luật, nếu người tham gia BHXH chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu (gồm chưa đủ thời gian tham gia BHXH theo quy định hoặc chưa đủ độ tuổi hưởng lương hưu) sẽ được bảo lưu thời gian đóng BHXH để tiếp tục tham gia đủ thời gian còn thiếu hoặc đợi đến khi đủ tuổi nhận lương hưu.

Trong trường hợp của chị, nếu đã đủ thời gian đóng BHXH, chị có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”. Do đó, khi nghỉ việc công ty nơi chị làm việc có trách nhiệm chốt sổ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội cho chị.

Thứ hai, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu:

Mức hưởng lương hưu được quy định tại Điều 56 Luật BHXH 2014 như sau:

Điều 56. Mức lương hưu hằng tháng

2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Do chị là lao động nữ nên khi nghỉ hưu vào năm 2022 và có 20 năm tham gia BHXH thì: 18 năm đầu BHXH tương ứng với mức 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; tổng mức hưởng của chị sẽ là: 45% + 2 × 2% = 49%

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, khi tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Như vậy, trong trường hợp của chị, nếu đóng BHXH thêm 07 tháng thì sẽ được tính là đóng một năm và tăng thêm 2% mức hưởng. Lúc này, mức hưởng của chị sẽ là 51%.

Lưu ý: Chế độ hưu trí của chị được tính tại thời điểm chị đủ điều kiện hưởng lương hưu. Do vậy, đến khi chị đủ điều kiện hưởng lương hưu mà có sự thay đổi của luật bảo hiểm xã hội thì điều kiện và chế độ hưu trí của chị được giải quyết theo quy định của pháp luật tại thời điểm chị đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Hotline: 1900 6169