LS Dương Châm

Cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu năm 2023

Chế độ hưu trí là một trong những nội dung quan trọng nhất của chính sách đảm bảo an sinh xã hội quốc gia, ra đời như một nhu cầu tất yếu nhằm đảm bảo thu nhập cho người lao động khi họ nghỉ hưu, đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật, đồng thời cũng tạo động lực cho người lao động yên tâm lao động sản xuất.

1. Quy định chung của pháp luật về tỷ lệ hưởng lương hưu

Mức hưởng lương hưu của người lao động sẽ phụ thuộc vào mức đóng bảo hiểm xã hội và số năm tham gia bảo hiểm xã hội của lao động. Tại Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi điểm a khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi nghie hưu và có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên thì được hưởng lương hưu.

Theo đó, tại Khoản 2 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

“Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.”

Như vậy, kể từ năm 2022 trở đi, lao động nam đóng đủ 35 năm BHXH và lao động nữ đóng đủ 30 năm BHXH sẽ được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH, đây là tỷ lệ tối đa. Trong trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc, nhưng về hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động, sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Vì vậy những trường hợp bị trừ tỷ lệ lương hưu sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

2. Giải quyết tình huống về tính tỷ lệ lương hưu

Câu hỏi:

Xin cho tôi được hỏi, tôi sinh năm 1974, lao động nữ tính đến tháng 02/2022 tôi đóng bảo hiểm XH được tròn 20 năm. Tôi nghỉ đóng BHXH chờ đến tuổi để về hưu thì khi đó tôi được hưởng lương hưu bao nhiêu %? Nếu tôi đóng thêm 7 tháng nữa thì % lương hưu có tăng không? và tăng bao nhiêu %? Chế độ của tôi được xét tại thời điểm nào? Xin cảm ơn!

Trả lời tư vấn:

Cảm ơn chị đã tin tưởng gửi yêu cầu tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia. Với nội dung anh yêu cầu tư vấn, Công ty Luật Minh Gia trả lời tư vấn như sau:

Thứ nhất, về việc bảo lưu thời gian đóng BHXH

Căn cứ quy định tại Điều 61 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

“Điều 61. Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này hoặc chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 của Luật này thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội.”

Theo quy định của pháp luật, nếu người tham gia BHXH chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu (gồm chưa đủ thời gian tham gia BHXH theo quy định hoặc chưa đủ độ tuổi hưởng lương hưu) sẽ được bảo lưu thời gian đóng BHXH để tiếp tục tham gia đủ thời gian còn thiếu hoặc đợi đến khi đủ tuổi nhận lương hưu.

Trong trường hợp của chị, nếu đã đủ thời gian đóng BHXH, chị có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định người sử dụng lao động có trách nhiệm: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”. Do đó, khi nghỉ việc công ty nơi chị làm việc có trách nhiệm chốt sổ bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và trả sổ bảo hiểm xã hội cho chị.

Thứ hai, cách tính tỷ lệ hưởng lương hưu

Căn cứ theo quy định tại Điều 56 Luật BHXH 2014 thì trường hợp của chị được tính như sau: 15 năm đầu BHXH tương ứng với mức 45%, sau đó cứ thêm mỗi năm được tính thêm 2%; tổng mức hưởng lương hưu của chị sẽ là: 45% + 5 × 2% = 55% mức bình quân tiền lương đóng BHXH.

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 17 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, khi tỷ lệ hưởng lương hưu trường hợp thời gian đóng đóng bảo hiểm xã hội có tháng lẻ thì từ 01 tháng đến 06 tháng được tính là nửa năm; từ 07 tháng đến 11 tháng được tính là một năm. Như vậy, trong trường hợp của chị, nếu đóng BHXH thêm 07 tháng thì sẽ được tính là đóng một năm và tăng thêm 2% mức hưởng, là 57% mức bình quân tiền lương đóng BHXH. 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Yêu cầu tư vấn nhanh
Chat zalo Chat Facebook