LS Trần Khánh Thương

Mức lương bình quân đóng BHXH quy định thế nào?

Theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng Bảo hiểm xã hội. Đối với trường hợp người tham gia đóng BHXH có quá trình đóng BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện thì mức bình quân tiền lương để tính lương hưu được tính như thế nào?

Câu hỏi: Tôi là lao động nữ, đến tuổi hưởng lương hưu. Tôi muốn luật sư tư vấn giúp mình cách tính lương hưu sau khi đã đủ tuổi nghỉ hưu, vì tôi vừa có thời gian đóng BHXH bắt buộc lại vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện. Tính đến hết tháng 11 năm 2019 tôi đã đóng BHXH bắt buộc được 18 năm 11 tháng rồi xin thôi việc tại Công ty nhà nước. Sang tháng 1/2020 tôi bắt đầu đóng BHXH tự nguyện, tôi đang và sẽ tiếp tục đóng BHXH tự nguyện cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu. Vì vậy tôi muốn luật sư giúp tôi cách tính hưởng lương hưu như thế nào. Có phải tính bình quân của toàn bộ 21 năm đóng BHXH không hay phải tách BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc riêng? Cảm ơn luật sư!

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng gửi nội dung câu hỏi tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Đối với trường hợp của bạn, chúng tôi xin tư vấn như sau:

Theo như thông tin bạn cung cấp: Đến tháng 9/2021 là bạn đủ tuổi nghỉ hưu, bạn có thời gian đóng BHXH đến khi đủ tuổi là 21 năm 7 tháng (bao gồm thời gian đóng BHXH bắt buộc là 18 năm 11 tháng tại Công ty nhà nước và đóng BHXH tự nguyện là 2 năm 8 tháng).

Theo quy định tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 (sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật lao động 2019) quy định về Điều kiện hưởng lương hưu là có thời gian đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên và đạt độ tuổi theo quy định của pháp luật.

Khi đến thời điểm đủ tuổi về hưu, mức lương hưu hằng tháng của bạn sẽ được tính theo quy định tại Điều 56 của Luật BHXH, được hướng dẫn bởi Điều 7 Nghị định 115/2015/NĐ-CP năm 2015 như sau:

Mức lương hưu hằng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó:

1. Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng

Tỷ lệ hưởng lương hưu hằng háng của lao động nữ nghỉ hưu từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi được tính bằng 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%;

Bạn nghỉ hưu vào năm 2021 và tổng thời gian bạn tham gia đóng BHXH là 21 năm 7 tháng, theo quy định sẽ được làm tròn là 22 năm. Tỷ lệ hưởng lương hưu của bạn được tính như sau: 45% tương ứng với 15 năm đầu bạn đóng BHXH, 7 năm tham gia BHXH còn lại tương ứng với 14%. Như vậy, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của bạn là 59%.

2. Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội

Đối với trường hợp của bạn vừa có thời gian đóng BHXH theo tiền lương do Nhà nước quy định vừa có thời gian đóng BHXH tự nguyện, mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội để tính lương hưu được tính theo công thức theo quy định tại khoản 4 Điều 5 Nghị định 134/2015/NĐ-CP năm 2015 như sau:

Mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội = (Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc x Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc) + Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện / (Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc + Tổng số tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện)

Trong đó:

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 62 và Điều 63 của Luật Bảo hiểm xã hội.

- Tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện là tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đã được điều chỉnh theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Nghị định này.

* Đối với quá trình bạn tham gia đóng BHXH bắt buộc tại công ty nhà nước: Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính hưởng lương hưu được hướng dẫn bởi khoản 1 Điều 9 Nghị định 115/2015/NĐ - CP năm 2015 như sau: Bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 đến ngày 31 tháng 12 năm 2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Bạn có thời gian đóng BHXH bắt buộc tại công ty Nhà nước đến hết tháng 11/2019 là 18 năm 11 tháng, như vậy bạn bắt đầu tham gia đóng BHXH từ năm 1997 nên sẽ tính bình quân 6 năm cuối trước khi bạn nghỉ hưu.

* Đối với quá trình đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện: nếu mức thu nhập bạn lựa chọn khác nhau thì tính tiền lương bình quân đóng bảo hiểm trong toàn bộ thời gian bảo hiểm tự nguyện. Sau đó, tính trung bình tiền lương theo hệ số nhà nước và lương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bạn cũng có thể tham khảo bài viết chúng tôi phân tích về cách tính lương hưu dưới đây

 >> Điều kiện và cách tính lương hưu theo Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Hotline: 1900 6169