Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Cách công nhận lối đi chung khi đang sử dụng đất nông nghiệp.

Nội dung yêu cầu tư vấn: Tôi có 500m2 đất trồng cây hàng năm, nay tôi cắt 80m2 cho con và đã được cấp sổ đỏ đối với phần đất 80m2 nêu trên. Nhưng phần đất không thể hiện lối đi mặc dù thực tế tôi đã làm lối đi bằng bê tông rộng 4m để làm lối đi cho các con ở xung quanh. Nhưng khi tôi liên hệ cắt bỏ diện tích làm đường đi thì bị VP ĐKQSDĐ từ chối với lý do: "không cho cắt đất nông nghiệp để làm lối đi" và cũng chưa ra hướng giải quyết. Vậy tôi phải làm sao?

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến Công ty Luật Minh Gia, trường hợp của bạn Điều 6 Luật đất đai 2013 quy định về Nguyên tắc sử dụng đất:

“1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất…”

Như vậy, người sử dụng đất có trách nhiệm sử dụng đất đúng mục đích. Do đất bạn đang sử dụng được công nhận là đất trồng cây hàng năm, bởi vậy bạn cần tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp.

Khi tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất bạn có thể đồng thời yêu cầu cơ quan đăng ký đất đai công nhận diện tích đất được sử dụng làm lối đi chung, cụ thể như sau:  

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất được quy định tại Điều 69 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, theo đó hồ sơ bao gồm:

 Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (theo mẫu);

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản sao);

Đơn xin công nhận lối đi chung.

Hồ sơ nộp tại Phòng đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời hạn giải quyết :15 ngày, kể từ thời điểm thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Về tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

“a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.”

Theo đó, bạn sẽ phải nộp tiền sử dụng đất là  50%  x   (giá đất ở    -    giá đất nông nghiệp)

Trân trọng !

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gọi: 0971.166.169