LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Quy định về các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài được thể hiện cụ thể và hướng dẫn chi tiết tại Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12, ngày 17/06/2010, nội dung cụ thể như sau:

 

cac-truong-hop-nuoi-con-nuoi-co-yeu-to-nuoc-ngoai-jpeg-25082013123309-U1.jpeg

Quy định về Các trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

 

1.  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước cùng là thành viên của điều ước quốc tế về nuôi con nuôi với Việt Nam nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi.

 

2.  Người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài thường trú ở nước ngoài được nhận con nuôi đích danh trong các trường hợp sau đây:

 

a)  Là cha dượng, mẹ kế của người được nhận làm con nuôi;

 

b)  Là cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;

 

c)  Có con nuôi là anh, chị, em ruột của trẻ em được nhận làm con nuôi;

 

d)  Nhận trẻ em khuyết tật, nhiễm HIV/AIDS hoặc mắc bệnh hiểm nghèo khác làm con nuôi;

 

đ)  Là người nước ngoài đang làm việc, học tập ở Việt Nam trong thời gian ít nhất là 01 năm.

 

3.  Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước nhận trẻ em nước ngoài làm con nuôi.

 

4. Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam nhận con nuôi ở Việt Nam.

 

P. Luật sư HNGĐ - Công ty Luật Minh Gia

TƯ VẤN NHANH