Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Các trường hợp đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất

Đối với các trường hợp đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất được hướng dẫn và quy định cụ thể như sau:

 

truong-hop-dau-gia-va-khong-dau-gia-quyen-su-dung-dat-jpeg-05092013114538-U1.jpeg

Quy định về Các trường hợp đấu giá và không đấu giá quyền sử dụng đất

 

1. Đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất hoặc khi thi hành án, thu hồi nợ có liên quan đến quyền sử dụng đất, trừ các trường hợp quy định tại mục 2.

 

2. Không đấu giá quyền sử dụng đất được áp dụng khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất hoặc khi thi hành án, thu hồi nợ có liên quan đến quyền sử dụng đất trong các trường hợp sau:

 

a) Các trường hợp sử dụng đất quy định: "Người sử dụng đất mà Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất";

 

b) Trường hợp tổ chức kinh tế chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất;

 

c) Trường hợp người sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

 

d) Trường hợp đất đưa ra đấu giá mà không có người tham gia hoặc đấu giá không thành.

 

P. Luật sư Đất đai

Công ty Luật Minh Gia

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo