LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi

Quy định về các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi được thể hiện cụ thể và hướng dẫn chi tiết tại Luật Nuôi con nuôi số 52/2010/QH12, ngày 17/06/2010, nội dung cụ thể như sau:

cac-hanh-vi-bi-cam-trong-viec-nuoi-con-nuoi-jpeg-25082013123405-U1.jpeg

Quy định về Các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi

 

Các hành vi bị cấm trong việc nuôi con nuôi bao gồm:

1.  Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em.

2.  Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.

3.  Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.

4.  Lợi dụng việc cho con nuôi để vi phạm pháp luật về dân số.

5.  Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.

6.  Ông, bà nhận cháu làm con nuôi hoặc anh, chị, em nhận nhau làm con nuôi.

7.  Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

P. Luật sư HNGĐ - Công ty Luật Minh Gia