Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 

Mẫu xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội

Nội dung mẫu đề nghị xác nhận thời gian tham gia bảo hiểm xã hội và các quy định pháp luật liên quan, cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm con ốm đau

Nộ dung và hướng dẫn điền mẫu giấy xác nhận nghỉ việc chăm con ốm đau

Chi tiết >>

Mẫu văn bản thỏa thuận chai tài sản chung của hai vợ chồng

Nội dung và hướng dẫn viết văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của hai vợ chồng

Chi tiết >>

Mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế

Nội dung mẫu văn bản khai nhận di sản thừa kế và hướng dẫn điền mẫu khai nhận

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Nội dung mẫu tờ khai tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và hướng dẫn cách điền mẫu tờ khai

Chi tiết >>

Mẫu tờ khai căn cước công dân

Nội dung và hướng dẫn điền mẫu tờ khai căn cước công dân

Chi tiết >>

Mẫu thông báo về việc xem xét xử lý kỷ luật lao động

Nội dung mẫu thông báo về việc xem xét kỷ luật lao động

Chi tiết >>

Mẫu cam kết bảo mật thông tin

Việc người lao động cam kết bảo mật các thông tin của doanh nghiệp hiện nay được quy định như thế nào? Biểu mẫu cam kết cụ thể mà các bên sẽ phải thực hiện ra sao? Bạn có thể tham khảo biểu mẫu cam ...

Chi tiết >>

Mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

Trong quá trình giao kết quan hệ lao động người lao động sẽ được người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Trong một số trường hợp khi giải quyết một số thủ tục cụ thể cơ quan có thẩm quyền có ...

Chi tiết >>

Biểu mẫu cam kết và hướng dẫn viết cam kết

Nội dung bản cam kết gồm những thông tin về người viết đơn, nội dung cam kết thực hiện và các thông tin liên quan khác. Nếu bạn cần viết cam kết nên tìm hiểu quy định pháp luật liên quan để đảm bảo ...

Chi tiết >>

Mấu đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội

Nội dung đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội bao gồm các thông tin người đề nghị, lí do xin hưởng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp

Nội dung đơn đề nghị không hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm các thông tin người đề nghị, lí do xin không hưởng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm

Nội dung đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí bao gồm các thông tin người đề nghị, cam kết thực hiện và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin thuê rừng với hộ gia đình, cá nhân

Nội dung đơn xin thuê rừng với hộ gia đình, cá nhân bao gồm thông tin người thuê rừng, diện tích thuê, mục đích thuê và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

Nội dung giấy giới thiệu người vào Đảng bao gồm các thông tin người giới thiệu, lý lịch cá nhân và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí

Nội dung đơn đề nghị hưởng chế độ hưu trí bao gồm các thông tin người đề nghị, nơi cư trú, đề nghị hưởng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh

Nội dung đơn đề nghị giải quyết chế độ bệnh binh bao gồm các thông tin người đề nghị, thông tin bệnh lý, đề nghị hưởng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng

Nội dung đơn đề nghị chuyển nơi nhận lương hưu/ trợ cấp BHXH hàng tháng bao gồm các thông tin người đề nghị, nơi đóng sổ, lý do chuyển hưởng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây. ...

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp sổ BHXH

Nội dung đơn đề nghị cấp sổ BHXH bao gồm các thông tin người đề nghị, nơi đóng sổ, lý do cấp lại sổ và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè

Nội dung đơn đăng ký sử dụng tạm thời vỉa hè bao gồm các thông tin người đăng ký, mục đích sử dụng, diện tích sử dụng và các vấn đề liên quan khác. Cụ thể như đính kèm dưới đây.

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

    Hotline: 1900.6169