Biểu mẫu Thủ tục

Chuyên mục Thủ tục và Biểu mẫu được Luật Minh Gia hướng dẫn và cập nhật các loại biểu mẫu trên tất cả các lĩnh vực: Dân sự, Hình sự, Đất đai, Hôn nhân gia đình, Doanh nghiệp, Lao động - Bảo hiểm, Thuế... cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tìm hiểu, tham khảo:
 
Mẫu bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở vay tái cấp vốn/ gia hạn tái cấp vốn tại ngân hàng nhà nước VN

Mẫu bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở vay tái cấp vốn/ gia hạn tái cấp vốn tại ngân hàng nhà nước VN

Mẫu bảng kê trái phiếu đặc biệt làm cơ sở vay tái cấp vốn/ gia hạn tái cấp vốn tại ngân hàng nhà nước Việt Nam được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn

Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn

Mẫu Báo cáo về việc nhận in hoá đơn (phụ lục số 2) được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn mới

Mẫu thông báo phát hành hóa đơn được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu biểu mức thu phí đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Mẫu biểu mức thu phí đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương

Mẫu biểu mức thu phí đường bộ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái xe

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái xe

Mẫu giấy chứng nhận giáo viên thực hành lái xe được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy chứng nhận khóa tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe (Phụ lục 01c)

Mẫu giấy chứng nhận khóa tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe (Phụ lục 01c)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy chứng nhận khóa tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy lái xe (Phụ lục 01c) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép xe tập lái

Mẫu giấy phép xe tập lái

Mẫu giấy phép xe tập lái được Luật Minh Gia cung cấp theo quy định bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phù hiệu giáo viên dạy lái xe (Phụ lục 5a)

Mẫu phù hiệu giáo viên dạy lái xe (Phụ lục 5a)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phù hiệu giáo viên dạy lái xe (Phụ lục 5a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b)

Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh sách học viên (Phụ lục 7b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A2 (Phụ lục 06)

Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A2 (Phụ lục 06)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô các hạng A1, A2 (Phụ lục 06) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (Phụ lục 07a)

Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (Phụ lục 07a)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu báo cáo đăng ký sát hạch lái xe (Phụ lục 07a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu danh sách đề nghị xác minh giấy phép lái xe đã cấp (Phụ lục 7c)

Mẫu danh sách đề nghị xác minh giấy phép lái xe đã cấp (Phụ lục 7c)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu danh sách đề nghị xác minh giấy phép lái xe đã cấp (Phụ lục 7c) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy phép xe tập lái (Phụ lục 04b)

Mẫu giấy phép xe tập lái (Phụ lục 04b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy phép xe tập lái (Phụ lục 04b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe (Phụ lục 5b)

Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe (Phụ lục 5b)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phù hiệu học viên tập lái xe (Phụ lục 5b) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe

Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu sổ theo dõi thực hành lái xe (Phụ lục 10) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 11)

Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 11)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị học, sát hạch hạch để cấp giấy phép lái xe (Phụ lục 11) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (Phụ lục 12)

Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (Phụ lục 12)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu bản khai thời gian hành nghề và số Km lái xe an toàn (Phụ lục 12) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Mẫu đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị tập huấn, cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Phụ lục 13a) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y để xuất khẩu

Mẫu đơn đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y để xuất khẩu

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đăng ký sản xuất gia công thuốc thú y để xuất khẩu (phụ lục 2) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công (phụ lục 1)

Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công (phụ lục 1)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đăng ký lưu hành thuốc thú y sản xuất gia công (phụ lục 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169