Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Doanh nghiệp được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Mẫu đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh

Mẫu đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh

Công ty Luật Minh Gia cung cấp Mẫu đơn đề nghị cho phép tiêu thụ hàng hóa quá cảnh để quý khách hàng tham khảo

Chi tiết >>

Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo

Mẫu Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương bổ nhiệm công chức lãnh đạo được quy định và hướng dẫn áp dụng như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản kiểm phiếu

Mẫu biên bản kiểm phiếu

Mẫu biên bản kiểm phiếu tổ chức lấy phiếu tín nhiệm bổ nhiệm chức danh được hướng dẫn áp dụng theo mẫu sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu hàng mẫu để nghiên cứu sản xuất, gia công xuất khẩu

Mẫu đơn đề nghị nhập khẩu hàng mẫu để nghiên cứu sản xuất, gia công xuất khẩu

Mẫu đơn đề nghị cho phép nhập khẩu hàng mẫu để nghiên cứu sản xuất, gia công xuất khẩu sử dụng cho lực lượng vũ trang nước ngoài, cụ thể như sau

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo

Mẫu đơn đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo được quy định và hướng dẫn áp dụng theo mẫu cụ thể như sau:

Chi tiết >>

Mẫu biên bản bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

Mẫu biên bản bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng

Mẫu biên bản bán hàng hóa, vật phẩm dễ bị hư hỏng được hướng dẫn áp dụng theo quy định tại mẫu sau:

Chi tiết >>

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tác dụng không mong muốn của mẫu khảo nghiệm

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tác dụng không mong muốn của mẫu khảo nghiệm

Mẫu câu hỏi phỏng vấn tác dụng không mong muốn của mẫu khảo nghiệm (Phỏng vấn ngay sau khi chuyển muỗi về phòng theo dõi muỗi chết) được hướng dẫn áp theo mẫu như sau:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ được hướng dẫn, áp dụng theo mẫu sau đây:

Chi tiết >>

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng

Mẫu Giấy đề nghị tạm ứng theo hợp đồng - Công ty Luật Minh Gia tư vấn và cung cấp mẫu theo hướng dẫn và đính kèm dưới đây để quý khách hàng tham khảo.

Chi tiết >>

Mẫu đơn xin xác nhận lương bằng tiếng Anh

Mẫu đơn xin xác nhận lương bằng tiếng Anh

Writing this letter in order to seek for the confirmation from the Board of Directors (or Company) that all the information above is correct. Purpose: to implement the loan application at ...Bank Finance Company Limited.

Chi tiết >>

    Hotline: 1900.6169