Biểu mẫu Thủ tục Doanh nghiệp

Mục Biểu mẫu - Thủ tục về Doanh nghiệp được Luật Minh Gia cập nhật và cung cấp liên tục nhằm phổ biến kiến thức pháp luật về Doanh nghiệp cho cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước.

Mẫu diễn văn khai mạc đại hội Công Đoàn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu diễn văn khai mạc đại hội Công Đoàn theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu diễn văn khai mạc hội nghị công nhân viên chức (hội nghị viên chức)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu diễn văn khai mạc hội nghị công nhân viên chức (hội nghị viên chức) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (Mẫu số 1) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng dịch vụ an ninh trận tự (Dịch vụ bảo vệ)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng dịch vụ an ninh trận tự (Dịch vụ bảo vệ) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng cho thuê văn phòng song ngữ (Office lease contract) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu quyết định bán ô tô của công ty

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu quyết định bán ô tô của chủ sở hữu công ty theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu thông báo hoãn cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu thông báo hoãn cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu cổ phiếu (ghi tên và không ghi tên)

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu cổ phiếu (ghi tên và không ghi tên) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc và các phòng ban giúp việc

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Quy chế tổ chức hoạt động của ban giám đốc và các phòng ban giúp việc theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu trong công ty cổ phần

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng chuyển nhượng cổ phiếu trong công ty cổ phần theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy biên nhận tiền chuyển nhượng phần vốn góp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy biên nhận tiền chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu giấy đề nghị chuyển khoản theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm trong lĩnh vực biểu diễn theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Tờ khai đăng ký chỉ dẫn địa lý (Mẫu số: 05-CDĐL) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu hợp đồng sử dụng tác phẩm xuất bản ghi gâm, ghi hình, phim theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, tham khảo:

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Tờ khai yêu cầu sửa đổi đơn đăng ký đối tượng sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 01-SĐĐ) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng tìm hiểu, ...

Chi tiết >>

Mẫu Tờ khai cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Luật Minh Gia cung cấp mẫu Mẫu Tờ khai cấp lại chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (Mẫu số: 02 - CLCC ) theo quy định pháp luật bao gồm các thôn tin cơ bản như sau để người dùng ...

Chi tiết >>

Dịch vụ luật sư

Để đáp ứng tối đa yêu cầu tư vấn luật ngày càng nhiều và đa dạng của khách hàng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, Công ty Luật Minh Gia mở rộng tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc địa chỉ ngoài văn phòng theo yêu cầu tư vấn.

Gửi Yêu Cầu

Gửi câu hỏi tại đây