LS Dương Châm

Biên bản ký giáp ranh đất quy định thế nào?

Kính thưa Luật sư! Tôi có một thắc mắc liên quan đến việc ký xác nhận ranh đất liền kề rất mong được Luật sư sớm cho ý kiến giúp, cụ thể như sau: Trường hợp, Quyền sử dụng đất (QSDĐ) sản xuất lúa, cơ quan có thẩm quyền ghi là: cấp cho hộ ông (bà)... và người vợ là người đại diện cho hộ đứng tên trên QSDĐ đó...

Nhưng khi hộ liền kề gửi Biên bản đo đạc và nhờ ký giáp ranh giữa phần đất do người vợ đứng tên (QSDĐ nêu trên) với phần đất liền kề (do vợ đi vắng) nên người chồng ký thay vợ để cơ quan đo đạt làm thủ tục cấp đất cho hộ liền kề và cơ quan có thẩm quyền đã cấp sổ đỏ cho hộ liền kề đối với phần đất này. Như vậy, trong trường hợp này việc ký thay vợ về việc xác nhận ranh đất liền kề của người chồng có đúng quy định của pháp luật không? và nếu như không đúng pháp luật thì khi tranh chấp xảy ra về ranh đất giữa hai bên thì trách nhiệm của người chồng, người vợ cũng như người có phần đất xin xác nhận ranh đất liền kề nêu trên và cơ quan đã cấp sổ đỏ cho hộ liền kề sẽ như thế nào? Kính mong được sự giúp đỡ và tư vấn của Luật sư. Xin chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi yêu cầu tư vấn đến công ty Luật Minh Gia. Câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau.

Căn cứ quy định tại điều 213 bộ luật dân sự 2015 về " Sở hữu chung của vợ chồng"

1. Sở hữu chung của vợ chồng là sở hữu chung hợp nhất có thể phân chia.

2. Vợ chồng cùng nhau tạo lập, phát triển khối tài sản chung; có quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

3. Vợ chồng thỏa thuận hoặc ủy quyền cho nhau chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung.

4. Tài sản chung của vợ chồng có thể phân chia theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của Tòa án.

5. Trường hợp vợ chồng lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng được áp dụng theo chế độ tài sản này.

Theo như bạn trình bày thì hiện bạn đang đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với vợ bạn và nếu đây là tài sản chung thì theo nguyên tắcvợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung". Vì vậy bạn và vợ bạn là có quyền và nghĩa vụ ới mảnh đất là như nhau.

Và theo quy định tại khoản 2 điều 24 luật hôn nhân và gia đình 2014 "Vợ, chồng có thể ủy quyền cho nhau xác lập, thực hiện và chấm dứt giao dịch mà theo quy định của luật này, bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan phải có sự đồng ý của cả hai vợ chồng".  Theo đó các giao dịch ở đây có thể hiểu là các giao dịch liên quan trực tiếp, tác động đến các quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt của chủ sở hữu mành đất đó như: mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, chuyển đổi... thì pháp luật yêu cầu buộc phải có sự đồng ý của người cùng đứng tên quyền sử dụng mảnh đất đó, còn với những trường hợp pháp luật không quy định thì không cần sự ủy quyền.

Xét trường hợp của bạn là ký giáp ranh đất cho hộ liền kề để xin cấp GCN QSDĐ, Vấn đề này luật không có quy định cụ thể là buộc phải có sự ủy quyền và không nếu không có tranh chấp về ranh giới giữa hai hộ thì bạn hoàn toàn có quyền ký. Việc làm này không hề trái với quy định của pháp luật.

Còn sau này nếu có xảy ra tranh chấp gì liên quan đến ranh giới đất thì căn cứ cụ thể tình hình sẽ được giải quyết theo pháp luật dân sự, đất đai và pháp luật có liên quan.

Hotline: 1900 6169