LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Ủy quyền thực hiện hợp đồng giữa các thành viên liên danh trong đấu thầu

Khoản 12 điều 4 Luât đấu thầu 2013 quy định về đấu thầu như sau: Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu để ký kết và thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp; lựa chọn nhà đầu tư để ký kết và thực hiện hợp đồng dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư, dự án đầu tư có sử dụng đất trên cơ sở bảo đảm cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Luật sư tư vấn rõ hơn về vấn đề này.

1. Luật sư tư vấn uỷ quyền thực hiện hợp đồng

Có thể thấy, đấu thầu liên quan đến ngân sách nhà nước, do đó mọi quá trình phải diễn ra minh bạch, công khai và đảm bảo sự công bằng. Tuy nhiên, các tổ chức cá nhân mời thầu không sử dụng ngân sách nhà nước làm nguồn vốn có thể sử dụng quy định pháp luật đấu thầu để áp dụng, song cũng phải đáp ứng đầy đủ các quy đinh có liên quan đến đấu thầu. Nếu bạn đang có thắc mắc và cần sự trợ giúp đội ngũ luật sư, đừng ngần ngại hãy gửi câu hỏi cho chúng tôi để được hỗ trợ các vấn đề pháp lý như:

- Tư vấn về đồng tiền trong quá trình đấu thầu.

- Tư vấn trình tự , thủ tục lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu có quy mô nhỏ.

- Giải đáp thắc mắc về trường hợp hủy thầu và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hủy thầu.

- Tư vấn về các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Để làm rõ hơn vấn đề này, Luật Minh Gia xin gửi đến bạn tình huống cụ thể dưới đây để bạn có thể tham khảo và đưa ra hướng giải quyết phù hợp nhất.

2. Ủy quyền thực hiện hợp đồng giữa các thành viên liên danh trong nhà thầu

Câu hỏi:

Chào văn phòng cho mình hỏi về ủy quyền trong đấu thấu như sau: Công ty A và công ty B liên danh với nhau trong hoạt động dự thầu, sau khi trúng thầu công ty A có được ủy quyền cho công ty B thực hiện phần việc của công ty A hay không? Việc xuất hóa đơn với khách hàng và các nhà thầu khác do công ty nào thực hiện? Cụ thể:

Công ty A có năng lực kinh nghiệm Công ty B có năng lực tài chính Công ty A liên danh với Công ty B để tham gia dự thầu dự án M. Hỏi:

1. Sau khi trúng thầu công ty A có được ủy quyền cho công ty B thực hiện phần việc của công ty A hay không?

2. Các nhà thầu khi xuất hóa đơn GTGT thì xuất cho công ty A hay công ty B.

3. Khi dự án hoàn thành hạ tầng và được phép bán đất nền theo quy định của pháp luật thi công ty nào xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng (công ty A hay công ty B) Xin chân thành cám ơn Luật sư.

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi tới Luật Minh Gia, với nội dung câu hỏi của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

Thứ nhất, về vấn đề ủy quyền thực hiện gói thầu

Khoản 8 Điều 89 Luật Đấu thầu 2013 quy định về các hành vi bị cấm trong đấu thầu như sau:

“8. Chuyển nhượng thầu, bao gồm các hành vi sau đây:

a) Nhà thầu chuyển nhượng cho nhà thầu khác phần công việc thuộc gói thầu có giá trị từ 10% trở lên hoặc dưới 10% nhưng trên 50 tỷ đồng (sau khi trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ) tính trên giá hợp đồng đã ký kết;

b) Chủ đầu tư, tư vấn giám sát chấp thuận để nhà thầu chuyển nhượng công việc thuộc trách nhiệm thực hiện của nhà thầu, trừ phần công việc thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ đã kê khai trong hợp đồng.”

Như vậy, pháp luật nghiêm cấm trường hợp nhà thầu chuyển nhượng phần công việc của mình cho nhà thầu khác sau khi trúng thầu. Nhà thầu liên danh tham gia dự thầu với tư cách là một nhà thầu chính trong đó các nhà thầu liên kết với nhau cùng thực hiện thầu với tư cách là nhà thầu liên danh chứ không phải là các nhà thầu độc lập, trường hợp này các thành viên liên danh có thể hộ trợ cho nhau thực hiện một số công việc sau khi đã trúng thầu. Việc hỗ trợ này không được làm thay đổi nội dung các nhà thầu liên danh đã ký kết với chủ đầu

Tuy nhiên, các bên được ủy quyền trong phạm vi nào còn căn cứ vào gói thầu mà các bên liên danh thực hiện do đó, nếu gói thầu của công ty bạn trong trường hợp này là gói thầu liên quan đến xây dựng thì các bên không được ủy quyền toàn bộ việc thực hiện gói thầu cho bên còn lại. Cụ thể như sau:

Theo Thông tư số 26/2016/TT-BXD quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng thì có một số nội dung các nhà thầu không được ủy quyền. Bao gồm:

Khoản 4 Điều 8 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về Nghiệm thu công việc xây dựng như sau:

“4. Trường hợp nhà thầu là liên danh thì người phụ trách trực tiếp thi công của từng thành viên trong liên danh ký biên bản nghiệm thu công việc xây dựng do mình thực hiện.”

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về Nhật ký thi công xây dựng công trình như sau:

“1. Nhật ký thi công xây dựng công trình do nhà thầu thi công xây dựng lập cho từng gói thầu xây dựng hoặc toàn bộ công trình xây dựng. Trường hợp có nhà thầu phụ tham gia thi công xây dựng thì tổng thầu hoặc nhà thầu chính thỏa thuận với nhà thầu phụ về trách nhiệm lập nhật ký thi công xây dựng đối với các phần việc do nhà thầu phụ thực hiện.”

Khoản 2 Điều 11 Thông tư 26/2016/TT-BXD quy định về bản vẽ hoàn công như sau:

“2. Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.”

Như vậy, đối với các hạng mục đã nêu trên thì các bên liên danh trong quá trình thực hiện thầu không được ủy quyền cho bên còn lại thay mình thực hiện.

Thứ hai, về vấn đề xuất hóa đơn GTGT

Điểm a Khoản 1 Điều 16 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định về lập hóa đơn như sau:

“a) Tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh chỉ được lập và giao cho người mua hàng hóa, dịch vụ các loại hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư này.”

Do đó theo nguyên tắc lập hóa đơn thì bên nào cung cấp dịch vụ thì bên đó có trách nhiệm lập hóa đơn, đồng thời hiện nay pháp luật không có khái niệm về ủy quyền xuất hóa đơn. Với trường hợp này, các nhà thầu cung ứng dịch vụ với phần nào thì có trách nhiệm cung cấp hóa đơn tương ứng với phần đó cho chủ đầu tư.

Với vấn đề bán nền sau khi hoàn thành: Các nhà thầu liên danh trong trường hợp này chỉ có trách nhiệm thực hiện các công việc theo thỏa thuận khi tham gia gói thầu. Sau khi hoàn thành công việc và bàn giao lại cho chủ đầu tư thì chủ đầu tư có trách nhiệm bán và xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng theo đúng nguyên tắc lập hóa đơn.

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn liên hệ luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi để được hỗ trợ kịp thời.

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Hỗ trợ nhanh
Chat zalo