Nguyễn Thị Tuyết Nhung

Tư vấn về việc lập kế hoạch bảo vệ môi trường với công ty sản xuất quy mô nhỏ.

Luật sư tư vấn về trường hợp lập kế hoạch bảo vệ môi trường với công ty sản xuất chè quy mô nhỏ hơn 400 tấn/năm. Nội dung tư vấn cụ thể như sau:

Nội dung tư vấn: Gửi công ty. Em hiện đang làm ở một công ty Chế biến Chè xanh quy mô nhỏ hơn 400 tấn/năm. Hiện nay vừa ra Luật mới về môi trường, mà theo nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi, phụ lục II, cột 5 thì một số ngành hàng không cần phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường (trong đó có công ty em). Mong luật sư tư vấn giúp em: Nếu "Không phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường" thì các công ty như công ty em phải làm gì? Theo luật hay nghị định nào để bảo vệ môi trường? Hay là những công ty quy mô như công ty em không gây ảnh hưởng đến môi trường nên không cần ạ? Em xin chân thành cảm ơn. Trân trọng.

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Gia. Với vấn đề của bạn, chúng tôi xin đưa ra tư vấn như sau:

 

Nghị định 40/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2019 là Nghị định quy định, hướng dẫn cụ thể quy định của Luật Bảo vệ môi trường, trong đó có Điều 29 về Đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường. Do đó, việc xác định các đối tượng cần lập kế hoạch bảo vệ môi trường sẽ được quy định chi tiết và áp dụng theo quy định của Nghị định.

 

Khoản 11 Điều 1 Nghị định 40/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 18 Nghị định18/2015/NĐ-CP về Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường quy định:

 

“1. Đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường:

 

a) Dự án đầu tư mới hoặc dự án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất có tổng quy mô, công suất của cơ sở đang hoạt động và phần đầu tư mới thuộc đối tượng quy định tại cột 5 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này;

 

b) Dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoặc dự án, phương án đầu tư mở rộng quy mô, nâng công suất các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, có phát sinh lượng nước thải từ 20 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ) hoặc chất thải rắn từ 01 tấn/ngày (24 giờ) đến dưới 10 tấn/ngày (24 giờ) hoặc khí thải từ 5.000 m3 khí thải/giờ đến dưới 20.000 m3 khí thải/giờ (bao gồm cả cơ sở đang hoạt động và phần mở rộng) trừ các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại cột 3 Phụ lục II Mục I ban hành kèm theo Nghị định này.

 

2. Đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này được miễn thực hiện đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Việc quản lý, xử lý chất thải và các nghĩa vụ khác về bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật.”

 

Theo quy định trên, các công ty không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó có công ty bạn sẽ được miễn thực hiện việc đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, đối với các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường như quản lý, xử lý chất thải rắn,..., công ty bạn vẫn cần tuân thủ theo các quy định của Luật bảo vệ môi trường 2014, các nghị định của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành như Nghị định 18/2015/NĐ-CP, 19/2015/NĐ-CP,... và các văn bản khác.

 

Trân trọng

 

Phòng Luật sư tư vấn Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia.

 

Liên hệ để được hỗ trợ tốt nhất

Liên hệ tư vấn nhanh