Trần Tuấn Hùng

Tư vấn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật sư tư vấn về trường hợp ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty con có trụ sở tại Việt Nam của doanh nghiệp nước ngoài thì có được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không?


Công ty chúng tôi là công ty phần mềm, hiện đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Hiện tại, có một doanh nghiệp nước ngoài thành lập công ty con tại Việt Nam lấy địa điểm hoạt động cùng với địa điểm của công ty chúng tôi. Hai công ty có hợp đồng thuê nhà với chủ tòa nhà riêng biệt. Ngoài ra, công ty con này cũng hoạt động trong lĩnh vực phần mềm, và do trước là khách hàng của công ty chúng tôi nên chúng tôi có chuyển một phần nhân sự, máy móc sang đó. Hai công ty có tư cách pháp nhân khác nhau, vẫn tồn tại và hoạt động độc lập. Vậy tôi không biết công ty con của doanh nghiệp nước ngoài kia có được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp "từ đầu" cho công ty phần mềm hay không? Hay là do có cùng địa điểm và sử dụng một phần lao động và máy móc của công ty chúng tôi nên chỉ được hưởng ưu đãi thuế thu nhập "còn lại" theo như doanh nghiệp chúng tôi đang được hưởng?

 

Trả lời tư vấn: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi yêu cầu tư vấn cho Công ty Luật Minh Gia, chúng tôi tư vấn về vấn đề của bạn như sau:

 

Căn cứ  Khoản 1, Điều 13 Văn bản hợp nhất Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014.

 

“1. Áp dụng thuế suất 10% trong thời gian mười lăm năm đối với:

 

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu kinh tế, khu công nghệ cao;

 

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới, bao gồm: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; đầu tư xây dựng - kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng của Nhà nước theo quy định của pháp luật; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, năng lượng từ việc tiêu hủy chất thải; phát triển công nghệ sinh học; bảo vệ môi trường;

 

c) Thu nhập của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao;

 

d) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất (trừ dự án sản xuất mặt hàng thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, dự án khai thác khoáng sản) đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt mười nghìn tỷ đồng/năm, chậm nhất sau ba năm kể từ năm có doanh thu;

 

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu sáu nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá ba năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đầu tư và sử dụng trên ba nghìn lao động.

 

đ) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới sản xuất sản phẩm thuộc Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

 

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho công nghệ cao theo quy định của Luật công nghệ cao;

 

- Sản phẩm công nghiệp hỗ trợ cho sản xuất sản phẩm các ngành: dệt - may; da - giầy; điện tử - tin học; sản xuất lắp ráp ô tô; cơ khí chế tạo mà các sản phẩm này tính đến ngày 01 tháng 01 năm 2015 trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được nhưng phải đáp ứng được tiêu chuẩn kỹ thuật của Liên minh Châu Âu (EU) hoặc tương đương.

 

Chính phủ quy định Danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển quy định tại điểm này;

 

e) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư trong lĩnh vực sản xuất, trừ dự án sản xuất mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt và dự án khai thác khoáng sản, có quy mô vốn đầu tư tối thiểu mười hai nghìn tỷ đồng, sử dụng công nghệ phải được thẩm định theo quy định của Luật công nghệ cao, Luật khoa học và công nghệthực hiện giải ngân tổng vốn đầu tư đăng ký không quá năm năm kể từ ngày được phép đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.”

 

Vì Công ty đó hoạt động trong lĩnh vực  phần mềm và có cùng địa điểm hoạt động với Công Ty bạn nên cũng có thể được ưu đãi thuế  theo khoản 1, Điều 13, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2014, pháp luật không có sự phân biệt về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp giữa công ty nước ngoài và công ty của Việt Nam nên nếu thuộc trường hợp được ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp thì công ty đó cũng được hưởng từ đầu tương tự như đối với công ty của Việt Nam.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật Minh Gia về vấn đề bạn hỏi và quan tâm. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ cần luật sư giải đáp, bạn vui lòng gọi đến Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến của chúng tôi - Số điện thoại liên hệ: 1900.6169 để được hỗ trợ kịp thời.

 

Trân trọng !

CV tư vấn: Nông Diệp - Luật Minh Gia

Hotline: 1900 6169