LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn về trường hợp ghi thông tin trên nhãn dán hàng hóa

Luật sư tư vấn các quy định về gắn nhãn trên sản phẩm và các thông tin ghi nhận trên nhãn dán sản phẩm. Nội dung tư vấn như sau:

Nội dung câu hỏi: Chào anh/chị! Bên em sản xuất mặt hàng quần áo. Em có thắc mắc là không biết quy định gắn nhãn trên sản phẩm quần áo như thế nào, có bao nhiêu loại nhãn bắt buộc phải gắn lên sản phẩm, nếu em đưa tất cả thông tin theo quy định lên 1 nhãn duy nhất được không hay phải chia ra nhiều nhãn? Rất mong được hổ trợ giải đáp! Chân thành cảm ơn!

 

Trả lời: Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi cần tư vấn tới Công ty Luật Minh Gia, với thắc mắc của bạn chúng tôi tư vấn như sau:

 

Tại Điều 4 Nghị định 43/2017/NĐ-CP có quy định về vị trí nhãn hàng hóa như sau:

 

“1. Nhãn hàng hóa phải được thể hiện trên hàng hóa, bao bì thương phẩm của hàng hóa ở vị trí khi quan sát có thể nhận biết được dễ dàng, đầy đủ các nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các chi tiết, các phần của hàng hóa.

 

2. Trường hợp không được hoặc không thể mở bao bì ngoài thì trên bao bì ngoài phải có nhãn và nhãn phải trình bày đầy đủ nội dung bắt buộc.”

 

Như vậy, căn cứ theo quy định này thì phần nhãn hàng hóa phải được dán ở vị trí có thể nhận biết rõ ràng, đầy đủ nội dung quy định của nhãn mà không phải tháo rời các phần của hàng hóa.

 

Về nội dung thể hiện trên nhãn hàng hóa bạn có thể tham khảo quy định tại Điều 10 Nghị định 43/2017/NĐ-CP như sau:

 

“1. Nhãn hàng hóa bắt buộc phải thể hiện các nội dung sau:

 

a) Tên hàng hóa;

 

b) Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa;

 

c) Xuất xứ hàng hóa;

 

d) Các nội dung khác theo tính chất của mỗi loại hàng hóa được quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

 

2. Trường hợp hàng hóa có tính chất thuộc nhiều nhóm tại Phụ lục I hoặc chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ vào công dụng chính của hàng hóa, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa tự xác định nhóm của hàng hóa để ghi các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này.

 

3. Trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trên nhãn hàng hóa, những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

 

Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế thì việc thể hiện những nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I của Nghị định này.”

 

Như vậy, căn cứ theo quy định đã nêu trên, trong nhãn hàng hóa công ty bạn phải đáp ứng được các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 và chỉ được thể huện trên một nhãn dán.

 

Nếu trong trường hợp do kích thước của hàng hóa không đủ để thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc trên nhãn thì phải ghi những nội dung quy định tại điểm a, b và c Khoản 1 Điều 10. Còn nội dung tại điểm d Khoản 1 thì phải ghi trong tài liệu kèm theo hàng hóa và trên nhãn phải chỉ ra nơi ghi các nội dung đó.

 

Hiện nay, trong quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP chỉ có quy định về hai loại nhãn dán trên sản phẩm bao gồm nhãn dán gốc và nhãn dán phụ. Trong đó nhãn dán phụ là nhãn thể hiện những nội dung bắt buộc được dịch từ nhãn gốc của hàng hóa bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt và bổ sung những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt theo quy định của pháp luật Việt Nam mà nhãn gốc của hàng hóa còn thiếu.

 

Nếu hàng hóa của bạn không phải là hàng hóa có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài thì không phải gắn nhãn phụ trên hàng hóa của sản phẩm mà chỉ cần gắn nhãn gốc của hàng hóa trong đó thể hiện các thông tin về nhãn dán như chúng tôi đã phân tích ở trên.

 

Trên đây là nội dung tư vấn của Công ty Luật Minh Gia về các vấn đề bạn thắc mắc. Nếu còn vướng mắc về nội dung tư vấn bạn có thể liên hệ lại với công ty để chúng tôi hỗ trợ tư vấn.

 

Trân trong./.

Phòng luật sư tư vấn Luật Doanh nghiệp - Công ty Luật Minh Gia.

 

>> Yêu cầu tư vấn nhanh