Luật sư Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn thủ tục thanh lý dự án đầu tư

Trường hợp thanh lý dự án đầu tư được hướng dẫn và tư vấn quy định về điều kiện, thủ tục thanh lý và các vấn đề khác liên quan, cụ thể như sau:

 

thu-tuc-thanh-ly-du-an-dau-tu-jpg-13082013112506-U1.jpg

Tư vấn thủ tục thanh lý dự án đầu tư (ảnh minh họa)

 

1. Trong quá trình hoạt động đầu tư nếu dự án đầu tư chấm dứt theo các điều kiện quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tưthì nhà đầu tư thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có quyền quyết định chấm dứt hoạt động và theo quyết định của tòa án, bản án.

 

2. Thủ tục thanh lý dự án đầu tư như sau:

 

a) Trường hợp thanh lý dự án đầu tư mà không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì việc thanh lý thực hiện theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng;

 

b) Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

 

3. Việc chấm dứt dự án có gắn với giải thể tổ chức kinh tế quy định tại điểm 2 trên đây, tổ chức kinh tế phải tiến hành thủ tục thanh lý dự án đầu tư. Thời hạn thanh lý dự án đầu tư không được vượt quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động. Trường hợp đặc biệt, thời hạn thanh lý có thể kéo dài và phải được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng tối đa không quá 12 tháng.

 

Sau khi thực hiện việc thanh lý, tổ chức kinh tế phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư.

 

4. Trường hợp tổ chức kinh tế không thành lập được Ban thanh lý để thực hiện thanh lý dự án hoặc không thực hiện thanh lý theo thời hạn quy định tại điểm 3 trên đây thì việc tranh chấp giữa các bên có liên quan đến dự án sẽ được đưa ra giải quyết tại tổ chức toà án, trọng tài theo quy định của pháp luật

 

5. Trong quá trình thanh lý dự án đầu tư gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế quy định tại khoản 3 Điều này, nếu tổ chức kinh tế không có khả năng thanh toán các khoản nợ thì việc thanh lý sẽ chấm dứt và được đưa ra giải quyết theo thủ tục của pháp luật về phá sản.

 

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia
 
Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan
>>  Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email
>>  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp
>>  Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án
>>  Dịch vụ luật sư đại diện giải quyết tranh chấp
 

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Liên hệ tư vấn
Chat zalo