LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư được hướng dẫn, tư vấn quy định về điều kiện, thời gian, thẩm quyền giải quyết và các nội dung khác liên quan như sau:

 

tu-van-thu-tuc-cham-dut-hoat-dong-du-an-dau-tu-jpg-13082013111212-U1.jpg

Tư vấn thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư

 

1.  Việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư trong các trường hợp quy định về chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư tại Luật Đầu tư.

 

2.  Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư có quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án trong trường hợp:

 

a)  Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư sau 12 tháng mà nhà đầu tư không triển khai hoặc dự án chậm tiến độ quá 12 tháng so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, trừ trường hợp được gia hạn hoặc cho tạm ngừng hoặc giãn tiến độ thực hiện dự án theo quy định về tạm ngừng, giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

 

b)  Vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật mà theo đó pháp luật quy định phải chấm dứt hoạt động.

 

3.  Trường hợp theo bản án, quyết định của toà án, trọng tài về việc chấm dứt hoạt động dự án do vi phạm nghiêm trọng pháp luật, cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ vào quyết định, bản án của toà án, trọng tài để quyết định chấm dứt hoạt động.

 

4.  Quyết định chấm dứt dự án đầu tư được gửi cho nhà đầu tư và lưu tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

 

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư căn cứ quyết định chấm dứt dự án đầu tư quy định tại các điểm 1, điểm 2, và điểm 3 trên đây để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư và thông báo cho các cơ quan có liên quan.

 

P. Luật sư tư vấn - Công ty Luật Minh Gia
 
Tham khảo dịch vụ pháp lý liên quan
>>  Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email
>>  Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp
>>  Dịch vụ luật sư tham gia tố tụng tại tòa án
>>  Dịch vụ luật sư đại diện giải quyết tranh chấp

Liên hệ để được hỗ trợ nhanh nhất

Gửi yêu cầu tư vấn
Chat zalo Chat Facebook