LS Nguyễn Mạnh Tuấn

Giấy phép trang thông tin điện tử tổng hợp cấp thế nào?

Quy định về giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, về cấp phép, hồ sơ thủ tục thực hiện thế nào? Các vấn đề trên sẽ được luật sư tư vấn, hướng dẫn cụ thể như sau:

1. Điều kiện cấp giấy phép trang tin điện tử

- Là tổ chức, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, có ngành nghề đăng ký kinh doanh hoặc có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin xin cấp giấy phép trang tin điện tử ;

- Có đủ phương tiện kỹ thuật, nhân sự, chương trình quản lý thông tin phù hợp với quy mô hoạt động, bảo đảm việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử không vi phạm các quy định tại Điều 6 Nghị định 97/2008/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 14/2010/TT-BTTTT.

- Người chịu trách nhiệm quản lý trang tin điện tử tổng hợp phải đáp ứng các điều kiện như sau:

- Là người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp hoặc là người được người đứng đầu tổ chức, doanh nghiệp ủy quyền;

- Có quốc tịch Việt Nam và có địa chỉ thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam

- Tốt nghiệp đại học.

cap-phep-jpg-28112014110359-U17.jpg

Tư vấn cấp phép trang tin điện tử tổng hợp

2. Hồ sơ cấp phép thiết lập trang tin điện tử

Hồ sơ cấp phép được lập thành 03 bộ, mỗi bộ hồ sơ gồm có:

- Đơn đề nghị thiết lập cấp giấy phép trang tin điện tử

- Bản sao có chứng thực một trong các loại giấy tờ: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp thành lập theo luật doanh nghiệp) Giấy chứng nhận đầu tư (đối với doanh nghiệp thành lập theo Luật Đầu tư); Quyết định thành lập (đối với tổ chức không phải doanh nghiệp) có chức năng, nhiệm vụ phù hợp với nội dung thông tin trên trang tin điện tử xin cấp phép và kèm theo văn bản chấp thuận của cơ quan chủ quản (nếu có); Giấy phép hoạt động báo chí (đối với cơ quan báo chí).

- Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao có chứng thực) và sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm quản lý trang tin điện tử có xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, có ảnh và dấu giáp lai.

- Đề án thiết lập giấy phép trang tin điện tử  tổng hợp

- Văn bản chấp thuận của các tổ chức cung cấp tin để đảm bảo tính hợp pháp của nguồn tin.

- Giấy xác nhận đăng ký tên miền (hoặc giấy tờ có giá trị tương đương) (04 bản sao chứng thực).

- Bản in trang chủ và những trang chính có đóng dấu treo (04 bộ)

- Bản cam kết về nội dung trang tin tổng hợp;

Dịch vụ luật sư Luật Minh Gia cung cấp trong lĩnh vực Doanh nghiệp

- Tư vấn, hướng dẫn các quy định pháp luật liên quan đến Doanh nghiệp, Kinh doanh - Thương mại…

- Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp (Xây dựng quy chế, Nội quy doanh nghiệp, Quản trị nội bộ, Tiền lương, Sổ cổ đông, Sổ thành viên, Điều lệ, Hợp đồng lao động …);

- Tư vấn quy định pháp luật Doanh nghiệp và thủ tục thành lập doanh nghiệp; Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh; Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp:

- Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp: Cung cấp văn bản pháp luật liên quan đến doanh nghiệp, Review hợp đồng, tư vấn pháp luật về Lao động, bảo hiểm, tiền lương, tư vấn các quy định pháp luật liên quan đến quá trình, mục tiêu hoạt động của doanh nghiệp.

- Tư vấn và hướng dẫn tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng cổ đông, hội đồng thành viên…